Prolistujte jarní vydání lesočeského časopisu LESU ZDAR

Dočtete se o větrolamech, které zabraňují erozi, ochraně lesa před klikorohem borovým, o dokončené obnově technické památky, tedy Schwarzenberského plavebního kanálu, ale i mnoha vodních nádrží a koryt potoků v rámci programu Vracíme vodu lesu, boubínském zámečku svatého Huberta, rekonstrukci Červeného mostu v Babiččině údolí i žlebské oboře s bílými jeleny. Hodit se mohou taky informace o nutných bezpečnostních opatřeních při pálení klestu, tipy na výlety a další.

Přejeme všem klidné jaro!