Rekonstrukce vodních nádrží Julinka a Liduška

 

 

Retenční nádrž Julinka se nachází na hranicích kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a její součástí jsou i sedimentační tůně nejen na ochranu biodiverzity.

Předmětem rekonstrukce vodní nádrže Liduška v Královéhradeckém kraji byla oprava bezpečnostního přelivu. V současnosti je hráz vázaná s mnoha lučními i na vodu vázanými rostlinami i živočichy.