Retenční vodní nádrž opravily na jihu Čech Lesy ČR

Celkovou rekonstrukci umělé vodní nádrže Kapelunk v lesích Novohradských hor na jihu Čech provedl podnik Lesy ČR. Na stavbu za 3,9 milionů korun bez DPH podnik čerpal dotaci z Ministerstva zemědělství. Nádrž je nyní napuštěná a pojme až stoletou vodu.

Vodní nádrž Kapelunk (Kapelníkův rybník) v Novohradských horách u obce Pohoří na Šumavě v Jihočeském kraji byla na konci 18. století postavena jako umělá retenční a plavební nádrž napájená z Lužnice, která zadrží dostatek vody pro plavení dřeva. Vodní dílo se od té doby několikrát opravovalo. Jeho technický stav se ale v posledních letech výrazně zhoršoval. „Původní dřevěná výpust s čepovým uzávěrem se nedala ovládat, částečně destruovaný objekt bezpečnostního přelivu neodpovídal požadované kapacitě, hráz prorostla stromy. Původní koryto Lužnice se v místě souběhu s nádrží protrhlo, zdrž zanášely splaveniny,“ popsala stav Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků – oblast povodí Vltavy z Lesů ČR. Podnik tedy v roce 2014 nechal zpracovat projektovou dokumentaci a v letech 2016 až 2017 se vodní dílo opravovalo. Letošní kolaudace stavbu uzavřela.

Původní výpust nahradil nový uzavřený betonový požerák s dvojitou stěnou. Destruovaný bezpečnostní přeliv se vyboural a na jeho místě je nový korunový přeliv obdélníkového profilu dimenzovaný na převedení stoleté vody. „Přemostili jsme také přeliv, aby po něm mohla přejet lesní technika s nosností 25 tun. V nátokové části nádrže jsme nechali vybudovat sedimentační předzdrž, která zachycuje splaveniny. Nátok a výtok z předzdrže stabilizuje srubová konstrukce. Tam jsme také vysadili 68 olší šedých,“ dodala vedoucí správy toků.  

Kapelunk patří k nejkrásnějším nádržím Novohradských hor. Přestože leží stranou od všech značených i obvykle používaných cest a nalézt jej není jednoduché, stal se v posledních letech oblíbeným cílem cyklistů a turistů. Je cenným biotopem pro ohrožené druhy organizmů vázaných na rašelinné stanoviště, především však slouží k zadržení vody, což je nyní, tedy v době sucha, zásadní.

Základní parametry nádrže
  • Šířka koruny hráze – 6 m
  • Kóta koruny hráze – 857 m n. m.
  • Délka hráze – 133,5 m
  • Maximální výška hráze – 6,11 m

V Hradci Králové 23. května 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz