Sběr žaludů je skvělý lesní tělocvik

Covid připravil děti o tělocvik, ale ty ze Základní školy Šumná na Znojemsku si tělo protáhly jinak – ani v tělocvičně, ani na běžecké dráze, ale v lese při sběru žaludů dubu zimního. Lesníci se domluvili s učiteli a žáci 6. a 7. ročníku nasbírali v pátek 9. října a v pondělí 12. října celkem 165 kilogramů.

Žaludy se teď přetřídí v Semenářském závodě Lesů ČR v Týništi nad Orlicí a na jaře se vrátí zpět na Znojemsko, aby jimi lesníci obnovili holé plochy vytěžené při kůrovcové kalamitě. „Pokud to bude vzhledem k bezpečnostním opatřením možné, další třídy se vydají na speciální tělocvik příští týden,“ řekl Václav Lukášek, lesní správce ze Znojma.

¨