Šetření dřevozpracujících provozů

Vážení tuzemští zpracovatelé dříví,

V roce 2023 umožnily Lesy České republiky tuzemským zpracovatelům nákup dřeva z vlastní těžby k dalšímu zpracování na rámcové roční a tříleté smlouvy (kromě výroby palivového dříví). Předpokladem pro rezervaci dříví ze zdrojů LČR pro tuzemské zpracovatele v roce 2024 je evidence zájemce v databázi tuzemských zpracovatelů, která je uveřejněna na webu Lesů České republiky pod odkazem: Dřevozpracující kapacity v ČR | Lesy České republiky, s. p. (lesycr.cz). Její aktualizace bude probíhat do 20.11.2023. Jedná se o rozšíření o nové subjekty, ne o aktualizaci stávajících.

Pokud jste nebyli smluvním partnerem na prodej dříví v roce 2023 dle roční nebo tříleté rámcové smlouvy, a máte zájem o nákup dříví od LČR v roce 2024, kontaktujte Ing. Martinu Valešovou, Email: martina.valesova@lesycr.cz v termínu do 20.11.2023.

Odkaz na dotazník evidence zpracovatele dříví – zde.

Za úsek obchodu,

Ing. Radovan Srba

Obchodní ředitel