Slavnostní svěcení obnovené kaple Svaté Hildegardy