Sobotní pozvánka na šumavské plavení dřeva

Náhodní výletníci i milovníci historie se mohou v sobotu 7. května od 10 do 15 hodin zúčastnit kulturního programu na zrekonstruovaném úseku Želnavského smyku u Nové Pece. Jeho součástí je i slavnostní plavení dřeva, což byl nejstarší způsob dopravy dřeva na větší vzdálenost, o němž mají na Šumavě záznamy už ze 12. století.

Schwarzenberský plavební kanál je významnou kulturní technickou památkou, k níž se pojí řada aktivit podporujících cestovní ruch na obou stranách šumavské hranice. Patří k nim i projekt Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál – Bavorská niva z programu INTERREG V – A Rakousko – Česká republika. Na něm od června 2018 spolupracují Vojenské lesy a statky ČR, Lesy České republiky a rakouský Tourismusverband Böhmerwald, Aigen-Schlägl. Lesy České republiky například investovaly prostředky do opevnění kanálu a Otovského potoka i potoka Světlá. Podél kanálu také vybudovaly novou lesní cestu nazvanou K Oponě.

Tvůrci projektu se těší na viděnou!

(Sraz zde: Pozice na mapě • Mapy.cz)