Tisková zpráva MZe: Ministr Ivan Fuksa oslavil 250. výročí výuky veterinární medicíny a nový Lesnický park Křtiny

Ministr zemědělství Ivan Fuksa dnes 22. dubna navštívil jižní Moravu. Na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně se zúčastnil oslav 250. výročí zahájení výuky veterinární medicíny a Světového veterinárního roku 2011. Na dnešní Den Země ministr vyhlásil na Brněnsku Lesnický park Křtiny.

Českým veterinářům se ve spolupráci s chovateli daří likvidovat nebezpečné nákazy a chránit tak zdraví zvířat i lidí. „Příkladem z roku 2007 je úspěšné zvládnutí výskytu vysoce patogenní ptačí chřipky v chovech drůbeže v Pardubickém kraji.  Podobně mohu zmínit úspěšnou likvidaci dalších závažných nemocí, jako je BSE u skotu,“ připomněl ministr.

Ministerstvo zemědělství podporuje veterinární oblast různými dotacemi. V roce 2006 zahájilo spolu se Státní veterinární správou sedmiletý Národní ozdravovací program proti infekční rinotracheitidě skotu (IBR). Chovatelům ročně poskytuje asi 33 milionů korun na očkování skotu. „V průběhu ozdravovacího programu Státní veterinární správa zaznamenala vzestup podílu ozdravených hospodářství z 19 na 61%,“ doplnil Ivan Fuksa.

Je reálný předpoklad, že se podaří program úspěšně dokončit a zvýšit tak šance na obchodování s chovným skotem, vaječnými buňkami a embryi s chovatelsky vyspělými státy, které již ozdravily stáda skotu od nákazy úplně.

Ministerstvo rozděluje další příspěvky ze státního rozpočtu na potlačení salmonely v chovech nosnic (34 milionů korun ročně), na vakcinaci proti katarální horečce ovcí (393 milionů korun v letech 2008-2011), na ozdravení včelstev od moru včelího plodu a varroázy (15 milionů korun ročně).

Veterinární lékařství bylo značně rozvinuté v době antiky, ve středověku ale upadlo. Nutnost chránit stáda skotu a koní vedla v novověku k obnovení zájmu o veterinární znalosti. Zakladatelem prvních škol byl Francouz Claude Bourgelat. V roce 1761 založil první veterinární školu v Lyonu. V krátkém čase pak vznikaly veterinární školy i v dalších evropských městech.

Ivan Fuksa po oslavách na univerzitě přejel do Lesnického parku Křtiny. „Ministerstvo zemědělství a já osobně jsme iniciativu vlastníka, tedy Mendelovy univerzity, zřídit lesnický park uvítali. Oceňuji, když něco vzniká „zdola“, a ne nařízením „shora“.  V poměrně krátké době – během necelého roku – si tak dnešním dnem Česká republika připisuje druhý park tohoto typu,“ řekl Ivan Fuksa.

Prvním podobným územím v ČR je od loňského května Lesnický park Křivoklátsko Vyhlášení lesnického parku pro vlastníka znamená, že musí ze svého rozpočtu zvýšit standardy hospodaření, přitom ale neomezí přístup návštěvníků do lesa. Cílem iniciátorů Lesnického parku Křtiny není jen jeho vyhlášení, ale také snaha zapojit se do celosvětové sítě takzvaných Modelových lesů. To může přispět k posílení mezinárodní spolupráce a k výměně informací o způsobech hospodaření v lesích. V Evropské unii jsou součástí této sítě například Španělsko a Švédsko, ve světě zejména porosty v Jižní Americe.

Lesnický park Křtiny má rozlohu 10 tisíc hektarů. Bývá častým cílem cyklistů a turistů, ale i domácích a zahraničních exkurzí, studentů, lesníků a další odborné veřejnosti.  „Do Křtin je přivádějí například způsoby obhospodařování lesních porostů, estetická úprava lesa, moderní výroba a široká databáze výsledků výzkumu. Tedy žádný skanzen, ale naplno žijící organismus,“ vypočítal přednosti lesa Ivan Fuksa.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Fotografie z vyhlášení Lesnického parku Křtiny

(foto: RNDr.Jiří Stonawski)

lpk-01_300x200.jpg lpk-02_300x200.jpg
lpk-03_300x200.jpg lpk_206x310.jpg