Tiskové zprávy

U středočeských přehrad sídlí netopýři

V okolí Štěchovické a Slapské údolní nádrže ve Středočeském kraji se daří netopýrům. Zjistili to odborníci z okresního sdružení Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Benešov ve spolupráci s lesníky ze státního podniku Lesy ČR. Přímo pod Slapskou přehradou netopýři zimují v rekordních počtech.V posledních pěti letech se v okolí Štěchovické a Slapské údolní nádrže objevilo 4251 netopýrů hvízdavých. V místě se vyskytuje dalších šest…

22.12.2015 Celá zpráva

Lesy ČR opravily poškozené hrazení na přítoku Struhařského potoka

Opravu hrazení bystřin na přítoku Struhařského potoka nad obcí Lubenec na Lounsku v Ústeckém kraji dokončily v prosinci Lesy ČR – správa toků oblast povodí Ohře. Stavba přišla na 695 tisíc korun bez DPH. Hrazení poškodila v roce 2013 povodeň, nyní je vše opraveno. „Chráníme tak mimo jiné přilehlé lesní pozemky před vodní erozí. Při vyšších srážkových úhrnech…

22.12.2015 Celá zpráva

Rekordní příspěvek do státní pokladny: Lesy ČR letos odvedly více než 8,2 miliardy korun

Lesy České republiky odvedly v pátek 18. prosince do státního rozpočtu rekordní 8,2 miliardy korun. Podnik přispěl státu v posledních třech letech více než 20,774 miliardami korun. Do České národní banky bylo na korunu přesně odesláno 8 224 375 000 korun. Loni odvedl podnik státu 6,5 miliard korun a v roce 2013 šest miliard korun. Za poslední tři roky podnik přispěl do…

22.12.2015 Celá zpráva

Na Smědavské hoře vybudovaly Lesy ČR unikátní protierozní opatření

Protierozní a protipovodňová opatření, která mají na severním svahu Smědavské hory v Libereckém kraji zabránit stržové erozi lesní půdy a pádu balvanů na silnici, vybudoval od září do listopadu 2015 státní podnik Lesy ČR. Pět milionů korun uhradilo Ministerstvo zemědělství. Flexibilní bariéry švýcarského systému GEOBRUGG VX 140-H4 použili stavaři v České republice vůbec poprvé. Šest bariér tvoří sítě s kulatými…

17.12.2015 Celá zpráva

Ochránci přírody i lesníci monitorují v Jeseníkách velké šelmy

Věrohodné důkazy o přítomnosti velkých šelem a kočky divoké hledá v širší oblasti Jeseníků a Rychlebských hor Hnutí DUHA Olomouc spolu s Agenturou ochrany přírody (Regionální pracoviště Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky) a státním podnikem Lesy České republiky. Během října a listopadu bylo v terénu rozmístěno více než 60 fotopastí. „Nyní netrpělivě očekáváme sněžení, které nám poskytne příležitost pátrat po stopách a dalších pobytových…

17.12.2015 Celá zpráva

Lesníci zdarma rozvážejí do dětských domovů, nemocnic i azylových domů vánoční stromky dětem

Adventní dobročinný projekt Lesů ČR „Vánoční stromky dětem“ využilo 117 dětských zdravotnických a sociálních zařízení v celé České republice. Lesníci tak v tomto týdnu vybírají i rozvážejí 236 vánočních stromků. Vše zdarma. Dětské domovy, léčebny, nemocnice a také azylové domy, které požádaly přes webovou aplikaci www.vanocnistromkydetem.cz o vánoční stromek, mohou chystat ozdoby i vánoční řetězy. Lesníci od pondělí 14. prosince rozvážejí lesní…

16.12.2015 Celá zpráva

Ministr zemědělství: Všechna divoká prasata se budou moci střílet celoročně

Od 1. ledna 2016 bude možné lovit všechna divoká prasata po celý rok. Počítá s tím novela vyhlášky o době lovu jednotlivých druhů zvěře zveřejněná dnes ve Sbírce zákonů. Novelu vypracovalo Ministerstvo zemědělství v reakci na rostoucí škody způsobené spárkatou zvěří na lesních porostech, zemědělských plodinách a pozemcích. „Jsem si vědom, že změna týkající se odlovu divokých prasat vyvolává…

16.12.2015 Celá zpráva

Dobrá zpráva nejen pro svatebčany: Lesní komunikace na hrad Valdštejn v Českém ráji je opět otevřena

Opravu bezmála tříkilometrové lesní cesty “Valdštejnská“ mezi obcí Pelešany a hradem Valdštejn v Turnově v Libereckém kraji dokončil státní podnik Lesy ČR. Do stavby investoval 7,2 miliony korun. Cestu obvykle využívají svatebčané, kteří míří na hrad Valdštejn, ale také cyklisté a chodci. Stavaři ji uzavřeli 1. října a znovu zpřístupnili o dva měsíce později. „Díky novému asfaltovému povrchu se nyní na…

14.12.2015 Celá zpráva

Lesnický tendr 2016+ skončil, všechny smlouvy jsou podepsány

Státní podnik Lesy ČR uzavřel všechny smlouvy se svými partnery, kteří na 57 smluvních jednotkách uspěli v pětiletém lesnickém tendru 2016+. Podmínky zakázky za tři miliardy korun bez DPH začnou platit od 1. ledna 2016. Hodnotilo se celkem 425 nabídek podaných 39 společnostmi. Hlavním hodnotícím kritériem byla cena. „Ve všech 57 smluvních jednotkách jsme uzavřeli smlouvu…

11.12.2015 Celá zpráva

Lesy ČR věnují zvýšenou péči lesům v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník

Podpořit v Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník na pomezí Pardubického a Olomouckého kraje stabilitu mladších smrkových porostů ve věku 30 až 40 let a zlepšit kvalitu a druhovou rozmanitost tamějších lesů bylo cílem evropského projektu za 7,5 milionů korun. Lesy ČR ho spolufinancovaly 1,7 miliony korun. Na více než 300 hektarech dotčených na konci 20. století rozsáhlými těžbami po…

09.12.2015 Celá zpráva