Ukončení smluv s pověřenými pěstiteli Lesů ČR

Aktuální dopady sucha a s ním spojené kůrovcové kalamity mají ve svém důsledku zvýšenou potřebu obnovy lesa a s ní související zvýšenou potřebu sadebního materiálu.

Lesy ČR v minulosti uzavřely s některými pěstiteli sadebního materiálu Smlouvy o spolupráci při pěstování sadebního materiálu určeného pro lesy obhospodařované Lesy ČR. Uvedené smlouvy jsou deklaratorního charakteru, bez závazků na dodaná množství sadebního materiálu. Z důvodu rovného přístupu ke všem licencovaným pěstitelům sadebního materiálu se Lesy ČR rozhodly stávající Smlouvy o spolupráci při pěstování sadebního materiálu určeného pro lesy obhospodařované Lesy ČR ukončit výpovědí.

Výpovědi smluv nemají žádný vliv na přístup producentů sadebního materiálu k osivu ze Semenářského závodu Lesů ČR v Týništi nad Orlicí a ani nemají dopad na jiné současné ani budoucí smluvní závazky Lesů ČR vůči partnerům. Lesy ČR tímto krokem oceňují kvalitu a množství dodávaného sadebního materiálu produkovaného v ČR a očekávají dobrou spolupráci při současných zvýšených požadavcích na umělou obnovu lesa se všemi lesními školkaři.