V lesích v Libereckém kraji letos vybudovaly Lesy ČR desítky tůní

Celkem 63 nových tůní je od letošního roku ve státních lesích na severu Čech. V krajině zlepší vodní režim a jsou navíc biotopem řady vodomilných živočichů. Třiatřicet nových lesních tůní za 801 tisíc korun finančně podpořil Liberecký kraj a dalších třicet za 566 tisíc korun Ministerstvo životního prostředí ČR svým dotačním Programem péče o krajinu a Programem obnovy přirozených funkcí krajiny. Tůně mají v lesních komplexech významnou estetickou a krajinotvornou funkci. Suchu nezabrání, ale s mokřady, rybníky a nádržemi zadrží vodu, kterou les potřebuje. Tak jako v přírodní památce V dubech v Českém ráji, kde letos Lesy ČR obnovily retenční nádrž za 241 tisíc korun. Nová je  hráz, výpustné zařízení i požerák. Rybník se také odbahnil a odstranily se náletové dřeviny, vše po dohodě se zástupci CHKO Český ráj, aby se zlepšil stav nádrže a zároveň zachoval biotop pro řadu druhů vázaných na vodní a mokřadní prostředí.

Podnik buduje vodohospodářské stavby po celé republice v rámci programu Vracíme vodu lesu – více čtěte na www.vracimevodulesu.cz.