Vodní nádrž na Znojemsku opravily Lesy ČR

Lesy ČR činí další opatření proti suchu. Tentokrát opravily za 1,4 miliony korun retenční nádrž v Břežanech na Znojemsku a zbudovaly tůň pro obojživelníky. Podnik získal 713 tisíc korun coby dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Práce trvaly sedm měsíců, skončily letos v dubnu.

„Nádrž zanášely naplaveniny a zarůstala rákosem. Ve špatném technickém stavu bylo výpustné zařízení. Vyvrácený mohutný strom navíc vážně poškodil hráz,“ vysvětlil důvody rekonstrukce zemní hráze i výpustného objektu Dalibor Šafařík, krajský ředitel Lesů ČR z Brna. Podnik nechal vybudovat také bezpečnostní přeliv, který odvádí vodu při zvýšených průtocích, odtěžil sediment a upravil i zatopenou plochu nádrže. „Přibližně 150 metrů pod hrází jsme na místě bývalého rybníka vybudovali tůň. Ta vytváří příhodné životní podmínky pro živočichy vázané na vodu, zvláště pro několik chráněných obojživelníků, jejichž výskyt prokázaly přírodovědné průzkumy během projektové přípravy. Jde o blatnici skvrnitou a skokany ostronosého, skřehotavého, štíhlého a zeleného. Ti nyní mají optimální podmínky k životu,“ pokračoval Šafařík. Znojemsko patří v Jihomoravském kraji k nejsušším oblastem. Opravená nádrž na přítoku Libického potoka nyní zadržuje vodu a zároveň chrání krajinu před povodní. Lesy ČR ročně investují stovky milionů korun do vodohospodářských projektů – loni 120 milionů a letos 200 milionů, z toho 65 milionů přímo do oprav či budování vodních nádrží. Podnik čerpá na tyto projekty dotace. K největším letošním akcím patří odbahnění a úprava přelivných hran vodní nádrže Sedlinka v Moravskoslezském kraji na Opavsku s náklady přesahujícími 12 milionů korun.  Na Uherskohradišťsku podnik rekonstruuje za devět milionů korun nádrž Ovětimany. Před zahájením je rekonstrukce retenční nádrže Cihelna na Vysočině u Třebíče za pět milionů korun. Nejvíce stavebních prací na vodních nádržích plánují Lesy ČR na správě toků Dyje, letos 27, a dále po dvaceti na správě toků Labe a Berounky. Podnik tak naplňuje záměr Vlády ČR vytvářet opatření, která souvisí s projevy změny klimatu v zemi. Aktivní je také Ministerstvo zemědělství. „Na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, které zlepšují vodní režim lesních půd a zabraňují erozi, jsme loni vyčlenili asi 82 milionů korun. Dalších 25 milionů jsme vynaložili na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích. Všechny tyto podpory financoval národní rozpočet. Pro zmírnění dopadů sucha v lesích je také možné získat prostředky z evropských zdrojů. Do roku 2020 je připraveno asi 380 milionů korun na obnovu lesů po kalamitách, mezi které patří i sucho způsobující odumírání smrkových a borových porostů, a také na výstavbu retenčních nádrží,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

V Hradci Králové 18. července 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz