Vodohospodáři z Lesů ČR vrací do potoků v Jizerských horách původní druhy ryb

Správci toků z podniku Lesy ČR už více než deset let každoročně vysazují do potoků a tůní v Jizerských horách původní druhy ryb, jako je zvláště chráněná střevle potoční nebo pstruh obecný.

vypouštění plůdku pstruha do Račího potoka v Libereckém kraji

vypouštění plůdku pstruha do Račího potoka v Libereckém kraji

Každé jaro vysazují vodohospodáři do potoků deset tisíc plůdků pstruha obecného – potočního a do vybraných úseků toků ve vyšších polohách Jizerských hor pak stovky dvouletých pstruhů. Jde například o pramenné části Černého potoka nebo Bílé Smědé, tam, kde nehospodaří rybáři. Střevlím se zase daří v průtočných tůních a v nádržích i obnovených korytech vodních toků, například u Raspenavy nebo na Malé Jeřice v Oldřichově v Hájích. „Ročně jich vysadíme stovky,“ uvedl Tomáš Sajdl, vedoucí Správy toků, oblast povodí Labe z podniku Lesy ČR a dodal: „Někde ryby vysazujeme opakovaně. Chceme zajistit stabilní a geneticky rozmanitou populaci“.

V příštím roce se na území Jizerských hor vyzkouší líhnutí jiker pstruha v přírodě, a to pomocí Firzlaffova inkubačního přístroje. Jde o polopřirozený odchov lososovitých ryb především na menších odchovných kapilárách se stabilním dnem a průtokem. „Uměle vytřené a oplodněné jikry se vloží do boxu a celý přístroj umístíme na dno toku. Na jaře vykulený plůdek vypustíme do potoků. Takto odchované ryby se lépe přizpůsobí životním podmínkám a častěji se vrací zpátky do své původní lokality,“ uvedl Petr Dvořák z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Úspěšnost projektů prokázal monitoring míst. Podílí se nich kromě Lesů ČR coby správců toků také Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Český rybářský svaz a Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V Hradci Králové 5. září 2018

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: eva.jouklova@lesycr.cz