O Programu 2000

V roce 1999 přijal státní podnik Lesy České republiky podnikový „Program 2000 – naplňování cílů veřejného zájmu u LČR“, který je zaměřen na podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů. Publikaci Program 2000, kterou Lesy České republiky vydaly najdete zde (pdf, 4 MB).

V rámci jeho realizace je prováděno budování turistických odpočinkových míst v lesích, naučných stezek, údržba vybraných turisticky exponovaných chodníků a cest, vybavení lesů informačními tabulemi, obnova a údržba studánek a pramenů, opravy a údržba regionálně a historicky významných objektů a staveb, pomníčků a pamětních desek, péče o památné stromy a aleje, ochrana a podpora ohrožených druhů organismů a mnoho dalších aktivit.

Souhrnně bylo na realizaci konkrétních opatření v rámci Programu 2000 prostřednictvím organizačních jednotek podniku v období 2000 – 2010 vynaloženo přes 339 mil. Kč.

Konkrétní ukázky realizace programu jsou pravidelně zveřejňovány v podnikovém internetovém časopise Lesu zdar .