Vybudování vodní nádrže Lechovice a revitalizace Borušovského potoka

Vodní nádrž Lechovice na Znojemsku je význačná svou atraktivitou, ale i funkčností. Mezi lesními porosty zajišťuje nádrž i rozlehlé tůně zadržování vody v krajině a zároveň poskytuje domov pro velký počet ptáků, obojživelníků i pro vodní rostliny. Úspěšně revitalizací prošel i Borušovský potok v Pardubickém kraji. Koryto potoka bylo navráceno do přirozené podoby s možností rozlivu toku do mnoha tůní. Oba tyto projekty byly dokončeny v rámci programu #vracimevodulesu.