Zákaz vstupu do lesů na východní, jižní a západní straně Kleti v podhůří Šumavy

Kvůli nebezpečným polomům, následkům nedávné vichřice, zakázalo Město Český Krumlov od 19. února do 18. května na východní, jižní a západní straně Kleti v Blanském lese vstup do lesa. „Některé stromy jsou nalomené nebo zlomené, vyvrácené kmeny mají uvolněný kořenový systém a jsou velmi nestabilní. Kalamitní dříví zpracováváme a  v porostech i na lesních cestách se pohybuje lesnická technika. Chceme tedy předejít rizikovému střetu s ní,“ zdůvodnil Miloš Juha, ředitel Lesního závodu Boubín z Lesů ČR, proč státní lesníci požádali město o vydání tohoto opatření – http://obcan.ckrumlov.info/docs/cz/uredni_deska_2013.xml. Na turistické mapě se jedná o žlutou, červenou, modrou a zelenou trasu a jejich okolní lesy označené výstražnými tabulemi.