Akce pro veřejnost: Den s Lesy ČR na Kravecké lesní naučné stezce ve středu 7. června

Na kraji lesa pod zámkem v obci Kravsko pořádá 7. června Lesní správa Znojmo od 8 hodin ráno na Kravecké lesní naučné stezce Den s Lesy ČR. Začátek je v 8 hodin, zvaní jsou všichni, kteří mají chuť projít naučnou stezku, kde je čeká několik zastávek. Vyzkouší si nástroje a pomůcky užívané v lesnictví, zjistí, co všechno se dá v lese najít a sníst, budou poznávat stopy zvěře…
Občerstvení je zajištěno.
Těšíme se…