Arany z Tišnovských hor na psím Olympu

Datum publikace:

Memoriál Karla Podhajského je nejvyšší soutěž loveckých ohařů v České republice. První říjnovou sobotu a neděli se uskutečnil již 72. ročník této prestižní soutěže tentokráte v Židlochovicích. Soutěž nese jméno významného kynologa, myslivce a organizátora české myslivosti, který působil na přelomu 19. a 20. století a položil základy organizované kynologie loveckých psů u nás.
arany.jpg 

Poprvé v historii této soutěže se dostalo státnímu podniku Lesy České republiky, Lesnímu závodu Židlochovice, možnosti organizačně připravit pořádání memoriálu, a to v úzké spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou a Okresním mysliveckým spolkem Břeclav. 

Zahájení v zámeckém parku

Slavnostní zahájení a ukončení této soutěže proběhlo v příjemném prostředí zámeckého parku v Židlochovicích. Zájem kynologické veřejnosti o tuto akci byl velký. Soutěže se zúčastnilo 20 psů s psovody, z toho deset účastníků bylo z České republiky a deset ze zahraničí (Polsko, Slovensko). Na startovní listině byli zapsáni psi různých plemen ohařů, početně byla zastoupena plemena německých krátkosrstých, ale i dlouhosrstých ohařů, naše národní plemeno český fousek bylo zastoupeno čtyřmi psy, z dalších plemen soutěžila fenka maďarského krátkosrstého ohaře či pointer. Všichni soutěžící lovečtí psi prošli v průběhu několika let velmi náročným výcvikem. 

Do soutěže byli vybráni jen ti opravdu špičkoví ohaři se svými vůdci, kteří již dříve úspěšně absolvovali nominační soutěže, aby dosáhli na tento pomyslný „psí Olymp“.

memorial-kp-04_290x192.jpg    memorial-kp-05_290x192.jpg

Na poli, v lese, ve vodě

Vlastní soutěž probíhala v honitbách lesního závodu Židlochovice a MS Těšany, a to ve třech lokalitách – na poli, v lese a ve vodě.

Na poli nedaleko obce Měnín hodnotili rozhodčí chování každého jednotlivého psa při společném honu, ale i rychlost hledání a vytrvalost, vystavování zvěře,  klid před zvěří, klid po výstřelu, přinášení zvěře a poslušnost. Práci psa a jeho vůdci přihlížela početná skupina diváků – korona z řad laické i odborné veřejnosti. Ve stejném čase probíhalo i hodnocení dovedností psů v lese a na vodě.

Práce v lese nedaleko obce Diváky zahrnovaly řadu disciplín, jako kupříkladu přinášení lišky přes překážku, šoulačka s odložením psa, práce na pobarvené stopě, slídění, vodění za řemenu či některé další disciplíny, bez jejichž znalostí se dobrý lovecký ohař neobejde.

Divácky velmi atraktivní byly i disciplíny při práci na vodě u rybníka v Těšanech. Lovečtí psi přinášeli kachnu z hluboké vody, hodnotila se jejich ochota k práci, ale i dohledávka a nahánění kachny v rákosí.  

Hodnocení výkonů jednotlivých psů posuzoval soudcovský sbor zkušených kynologů. Mnohdy to byl úkol nelehký, neboť rozdíly mezi psy nebyly velké, o vítězství mohla rozhodnout i malá ztráta bodů. Soutěžní úkoly důkladně prověřily zkušenost jednotlivých psů, čas strávený výcvikem a porozumění psa s jeho pánem

Arany celkovým vítězem

Zakončení 72. ročníku memoriálu Karla Podhajského proběhlo v neděli v podvečerních hodinách u zámku v Židlochovicích, kde byl vyhlášen vítěz celé soutěže. Stala se jím fenka Arany z Tišnovských revírů vedená Ing. Jiřím Indrou, která předvedla v soutěži vyrovnaný výkon a po zásluze tak vyhrála.  Fenka obdržela v celé soutěži úctyhodných 492 bodů, za což jí přísluší titul všestranného vítěze CACIT.

memorial-kp-01_290x192.jpg    memorial-kp-02_289x193.jpg

Celkem se v první ceně umístili s nižším počtem bodů ještě další tři ohaři, v druhé ceně pak další trojice psů. Šest psů se umístilo ve třetí ceně. Všem úspěšným účastníkům soutěže blahopřejeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích. 

Text: Ing. Jan Dovrtěl
Foto: Pavel Vrba

memorial-kp-06_290x192.jpg

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód