Jarní výšlap naučnou stezkou Jelení žlíbek

Datum publikace:

Je volný den a konečně více sluníčka. Užijeme si klidu, pohody a krásné ještě čisté jarní přírody na lehkém výšlapu nad Brněnskou přehradou. Začátek naučné stezky Jelení žlíbek se nachází na parkovišti asi 30 metrů od autobusové zastávky Kozí horka u silnice č.384 z Brna Bystrce do Veverské Bítýšky. Tato naučná stezka byla zřízena na konci devadesátých let magistrátem města Brna. Její délka je asi 6 km, převýšení 120 m a projdeme ji klidným tempem za tři hodiny. Stezka vede krásným prostředím smíšených lesů Přírodního parku Podkomorské lesy. Je na ní rozmístěno 6 informačních tabulí, kde návštěvník najde obecnější informace o lesích, jeho rostlinných a živočišných společenstvech, ale také poznatky konkrétnější vztahující se k Přírodní rezervaci Jelení žlíbek, po jejímž východním okraji stezka necelý kilometr prochází. Budeme si také všímat lesnického hospodaření.

Prvních pár set metrů procházíme úvozovou cestou mezi zahrádkami, pak ještě necelý půlkikometr lesem příměstským, kde míjíme několik desítek chat, mnohé z nich jsou trvale obydlené a lesnické hospodaření zde občas není jednoduché. Cestou míjíme lesní autobusovou zastávku. Na příjezd autobusu bychom však čekali marně. Z recese ji zde instalovali členové „Kozohorské divize“, spolku nadšenců, kteří udržují historická převážně vojenská vozidla.

Naše další kroky stoupají po nedávno zrekonstruované lesní odvozní cestě, která prochází 160 – ti letým bukovodubovým porostem již intenzivně obnovně rozpracovaným. Přirozená obnova tohoto asi 16 – ti hektarového porostu se daří na převážné části plochy, problematičtější jsou pouze vysychavé části s dubem. Obnova porostu na jihozápad od cesty zatím nepokračuje. Porost takto lépe plní svoji rekreační funkci. Nachází se zde totiž oku velmi lahodící dvouetážový bukovodubový porost. Přicházíme na křižovatku s malým zastřešeným posezením, kde se na chvilku zastavujeme a kocháme se nádherou ptačinců a hrachorů jarních. Pokračujeme v cestě a nahlížíme do dvou v loňském roce vybudovaných oplocenek. Paseka se částečně přirozeně zmladila dubem zimním, část byla dosázena. Příměs habru je v této lokalitě téměř všudypřítomná, snažíme se ji redukovat ve prospěch kvalitnějšího dubu. Cesta nás vede další částí intenzivně obnovně rozpracovaných porostů, je však lemována záměrně ponechanými četnými listnatými výstavky, které tvoří celkem malebnou alej.  Na několika mýtních dubech byly již dříve instalovány sovníky a netopýří budky místní organizací ochrany přírody Veronica.

Kousek za čtvrtou informační tabulí již vidíme na stromech červené pruhy značící hranici Přírodní rezervace Jelení žlíbek. Byla vyhlášena roku 1992 na ploše 12 ha za účelem ochrany jednoho z nejzachovalejších fragmentů přirozených bukových doubrav a dubových bučin v okolí Brna. Přes 90 % plochy rezervace, která je bezzásahovým územím, zaujímá 160 – ti letý dubovobukový porost, samovolně se obnovující na světlinách vzniklých rozpadem starých gigantických buků. Z ohrožených druhů se zde nachází orchidea okrotice bílá a okrotice mečolistá, v dutinách starých buků hnízdí holubi doupňáci.

Na severovýchod od naší stezky míjíme další dubovou oplocenku částečně přirozeně zmlazenou, částečně dosázenou, ale mimo mladých doubků vidíme něco podezřelého. Země je tady modrá. Modrá záplavou pomněnek. Je tohle vůbec možné? Je to ještě vůbec les nebo spíš čarodějova zahrádka?

Naše cesta se už začíná svažovat. Scházíme do údolí, jehož porosty tvoří převážně listnaté rozsáhlé mlaziny založené po kůrovcové kalamitě v devadesátých letech. Závěr stezky projdeme kolem bezejmenného potůčku klikatícího se v hluboce zaříznutém údolí. U vodárny naše výprava končí, přicházíme na silnici. Asi 300 metrů doleva je autobusová zastávka, ze které se zhruba v půlhodinových intervalech můžeme nechat odvézt do Brna.      

Ing. Hana Třetinová – revírník r. Brno, LS Černá Hora      

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód