Lesníci versus kůrovec

Datum publikace:

V období několika následujících týdnů čeká lesníky jeden z nejdůležitějších problémů v ochraně lesa – zvládnutí jarního rojení kůrovců. Nejzávažnějším hmyzím škůdcem je lýkožrout smrkový.
kurovec-na-smr-301.jpg 

Lýkožrout

Lýkožrout smrkový patří mezi podkorní hmyz. Živí se lýkem, které zajišťuje transport vody a živin kmenem stromu, a tím ho poškozuje.

Zdravý strom v běžných podmínkách je schopen lýkožrouta zavalit mízou z pryskyřičných kanálků a odolat náletům tohoto brouka. Proto považujeme kůrovce za druhotného škůdce – nejlepší podmínky k vývoji má na stromech vyvrácených, poškozených větrem a sněhem, oslabených suchem, václavkou a dalšími faktory, které způsobují omezenou schopnost stromů odolat náletům. Dochází k rozmnožení kůrovců pod kůrou, odumření stromů a napadení stromů v okolí.

Vývojový cyklus brouka

Od poloviny dubna do poloviny května, v závislosti na nadmořské výšce, sameček navrtá snubní komůrku a začne vylučovat sexuální feromon, který přiláká 1-3 samičky. Ty po oplodnění hlodají pod kůrou matečné chodby a kladou do nich v průměru 50 vajíček. Z vajíčka se vylíhne larva, která hlodá další chodby a po ukončení vývoje se promění v kuklu. Z té se vylíhne dospělý brouk černohnědé barvy o velikosti 4-5,5 mm, ten po krátkém období tzv. zralostního žíru dospívá a napadá další stromy.

Vývojový cyklus brouka trvá 6-10 týdnů v závislosti na klimatických podmínkách. Z jednoho silně napadeného stromu se může v běžných podmínkách vyrojit 20-40 tisíc dospělých jedinců. Lýkožrout smrkový je schopen při vyhledávání stromů vhodných pro napadení překonat vzdálenost od několika stovek metrů po několik kilometrů.

Opatření

Lesníci proto dělají osvědčená opatření:

  • odstranění veškerého kůrovcem napadeného dříví z lesa nebo jeho asanace, která spočívá v odkornění kůry nebo chemickém ošetření stromu tak, aby nemohl být dokončen vývoj kůrovce a jeho další rozmnožování
  • odstranění veškerého vytěženého dříví nebo stromů poškozených větrnou kalamitou a dalšími vlivy z lesa tak, aby v této dřevní hmotě nemohl být dokončen vývoj kůrovce
  • soustředění brouků v době rojení do obranných zařízení – lapáků a lapačů a jejich zahubení.

Lapák je pokácený dospělý strom přikrytý větvemi. Zavadající strom vylučuje podobně jako poškozené nebo oslabené stromy látky, které lákají brouka k napadení stromu. Lapáky se umísťují do míst s předchozím vývojem kůrovce a do míst s předchozí těžbou, kde je předpoklad výskytu kůrovce. Lapáky jsou pravidelně kontrolovány revírníkem a v případě jejich napadení kůrovcem dochází k jejich odvozu z lesa, odstranění kůry nebo k ošetření chemickými prostředky tak, aby kůrovec nemohl dokončit svůj vývoj.

Lapač  je odchytové zařízení sloužící přilákání a odchytu kůrovců pomocí feromonové návnady. Feromony jsou biologicky aktivní látky, které umožňují komunikaci mezi příslušníky téhož druhu hmyzu a vyvolávají např. reprodukční aktivitu, agregační feromony slouží k přivolání většího počtu jedinců na vhodné oslabené stromy. Tohoto jevu se využívá při umístění zpravidla plastového deskového lapače, do kterého je umístěn feromonový odparník. Brouk přilákaný účinkem feromonu narazí na plastovou bariéru a spadne do odchytové misky, která znemožní výlet zachyceného brouka. Lapače jsou pravidelně kontrolovány revírníkem, odchycení jedinci jsou vybíráni z lapačů a likvidováni.

kontrola-napadeni-lapaku_290x217.jpg
Kontrola napadení lapáku kůrovcem
lesnici-pravidelne-kontrol_210x280.jpg
Lesníci pravidelně kontrolují počty
brouků v lapačích

Situace na území KŘ Karlovy Vary

V letech 2005-2007 byl na území Krajského ředitelství Karlovy Vary zpracován velký objem větrné kalamity a došlo k značnému oslabení lesních porostů. Tím vznikly vhodné podmínky pro vývoj tohoto škůdce a k rozmnožení kůrovců do kalamitního stavu, kdy jsou napadány i zdravé stromy. Od roku  2008 proto došlo k nárůstu objemu těžby dříví napadeného kůrovci a na tuto situaci lesníci museli rychle reagovat. V jarním období roku 2009 bylo umístěno rekordní množství obranných opatření proti kůrovci. Bylo položeno 24.511 ks lapáků, bylo umístěno 2.915 ks feromonových lapačů.  O tom, že se toto náročné období podařilo zvládnout, svědčí rapidní pokles objemů vytěženého dříví napadeného kůrovci v minulých dvou letech. Přes pozitivní meziroční vývoj jsou i v letošním roce důsledně dodržovány zásady ochrany lesa proti kůrovcům.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód