Lesy České republiky opravily lesní cestu Skalková

Kraj: Olomoucký Datum publikace:

Na Lesní správě Prostějov, v revíru Čechy pod Kosířem, byla dokončena rekonstrukce lesní cesty „Skalková“, která se nachází v katastrálním území Náměšť na Hané.

Lesní cesta 2L Skalková se napojuje šikmým sjezdem vpravo na páteřní lesní cestu 1L Hradecká, která vede od náměšťského zámku k bývalé hájovně tzv. Hradeckému dvorku.

Opravený úsek cesty měří cca 1,2 km a končí v lokalitě „Svinibrod“. Vzhledem k tomu, že na cestě již byly vyjeté výrazné koleje, které bránily odtoku vody a objevily se i rozsáhlejší výtluky, bylo nutné z důvodu zabránění větším škodám tuto cestu co nejdříve opravit.

Projekt byl vypracován v březnu a oprava byla realizována během července letošního roku. Na opravu byl použit makadam a přírodní drcené kamenivo tzv. štěrkodrť o různých frakcích. Nejdříve bylo nutné strhnout nános zeminy na krajnicích, poté byly vyplněny vyjeté koleje a výtluky a v méně únosných místech bylo provedeno provozní zpevnění makadamem. Následovala pokládka hrubší štěrkodrti a nakonec tzv. „zakalení“ povrchu položením nejjemnější frakce štěrkodrti. Dále byly do provozního stavu uvedeny také nájezdy na cestu a přilehlé skládky dříví.

Na Lesní správě Prostějov to bylo poprvé, kdy byla pokládka štěrkodrti realizována pomocí finišeru a jeví se, že se tato technologie osvědčila. Celkové náklady na opravu činily dle vítězné nabídky z výběrového řízení 405.265,- Kč bez DPH.

Ing. Zdeněk Toul
technik Lesní správy Prostějov