Navštivte Drábské světničky

Datum publikace:

Hrad Drábské světničky je součástí rozsáhlé, zákonem chráněné, nemovité kulturní památky „hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy“.

Řekl bych, že Drábské světničky jsou i s blízkou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz jedním z nejkrásnějších míst Českého ráje. Nachází se jen několik kilometrů od Mnichova Hradiště a díky své poloze spadají pod lesní správu Nymburk, která o tuto památku pečuje. Přístup je zde od nedaleké vesnice Dneboh anebo od Krásné vyhlídky.

Toto sídlo bylo založeno ve druhé třetině 13. století a plnilo funkci strážních bodů. Tyto body střežily klášterní území a část pojizerské stezky. Existenci hradu dokládají archeologické nálezy až do 14. století. Původně dřevěný hrad byl vybudován na pískovcových blocích, kde je dochováno několik tesaných prostor, které plnily různé funkce. V dnešní době je na hradě nejvýznamnějším objektem kaple s tesaným oltářem. Na mnoha místech můžeme dodnes vidět skalní rytiny (zvané petroglyfy). Tyto nápisy pochází už z 16. – 17. století.

Objekt samotného hradu je veřejnosti přístupný o sezónu, která začíná každý rok 1. dubna otevřením dřevěného vstupního objektu, který byl zrekonstruován v roce 2016 z Programu 2020 pro veřejnost.

31 října se každý rok hrad pro veřejnost uzavírá z důvodu ochrany a péče o památku a zajištění bezpečnosti návštěvníků. V tomto období probíhají přímo na hradě nejrůznější opravy dřevěných i kovových konstrukcí jako jsou chodníky, zábradlí anebo schodiště. Kvůli ochraně památky a zajištění bezpečí návštěvníků opravujeme a rozšiřujeme v tomto areálu veškeré bezpečnostní prvky.

V roce 2017 byly nově vybudovány dvě schodiště a několik desítek metrů zábradlí a chodníků, které usnadňují pohyb v tomto složitém terénu. Také jsme vytvořili nové informační cedule, které můžete vidět přímo u hradu, nebo u přístupu od Dnebohu. Dále byly vybudovány dvě stabilizační dřevěné palisády, které vytváří u objektu hradu dvě terasy a zabraňují prudkému a nebezpečnému sesouvání písku po svahu dolů.

Do dalších let samozřejmě plánujeme pokračovat v budování prvků chránících bezpečnost návštěvníků i prvků určených k ochraně této významné památky. Veškeré dosud provedené novinky a opravy byly a budou hrazeny z Programu 2020.

Bc. František Gebhart                                                                
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód