Společná akce slovenských, polských a českých lesníků na lesní správě Jablunkov

Kraj: Moravskoslezský Datum publikace:

Jedním z „naturových“ druhů Moravskoslezských Beskyd je i tetřev hlušec. Doby, kdy tento druh byl ve zdejších lesích hojný a jeho ulovení nebylo ničím zvláštním, jsou bohužel už jen vzpomínkou. Dnes lze konstatovat, že jedince žijící v Beskydech je možno spočítat na prstech jedné ruky. Ale přesto, každým rokem jsou zde znát jejich pobytové známky v podobě trusu nebo stop.

Aby tento vzácný druh z našich lesů nevymizel natrvalo, přikročil náš podnik v roce 2015 k vybudování speciální odchovny pro tetřeva v lokalitě Řepčonka na lesní správě Frýdek- Místek. Celou odchovnu má pod patronací specialista p. Vlastimil Novák.

U našich sousedů v Polsku takováto odchovna úspěšně funguje už od roku 2002 pod vedením Ing. Zenona Rzoncy.

Hned druhým rokem fungování odchovny na ls Frýdek – Místek se podařilo odchovat první kuřata, v letošním roce, doufejme, bude úspěch zase o něco větší.

Jelikož tetřev je velice náročný na lesní prostředí, zorganizovala lesní správa Jablunkov dne 12.6.2017 v oblasti Velkého Polomu, mimochodem stále živá lokalita s tetřevem, ukázku vhodnosti biotopu  zaručujícího tetřevovi trvalý výskyt .

Této akce se zúčastnili kolegové lesníci ze Slovenska (LZ  Čadca), lesníci z Polska (nadlesnictwi Wisla), lesníci z LS Frýdek – Místek, zástupci SHKO Beskydy a KŘ LČR ve Frýdku Místku.

Po ranní snídani v Kamenné chatě Velký Polom představili zástupci odchoven, Ing. Rzonca z Polska a Vlastimil Novák z LS Frýdek – Místek, na promítacím plátně různé typy vhodných biotopů a jejich možné úpravy. Pak nastal čas pro všechny účastníky navštívit konkrétní biotopy přímo v lesních porostech na LS Jablunkov. Ukázky byly směrovány do PR Velký Polom, dále do porostů mladších 40 let a do porostů mýtních. Zde musím poděkovat svému revírníkovi Ing. Chýlkovi za přímo vzorové hospodaření na majetku vícero spoluvlastníků s účastí i státu, (majetek „salašnického družstva“ s plochou cca 70 ha), kde již léta revírníkem preferovaný a prakticky prováděný skupinovitě výběrný způsob těžby v mýtních porostech přinesl své ovoce v podobě zdárně odrůstající přirozené obnovy SM, BK a JD a vyrovnanosti těžeb v průběhu posledních cca 20 let a to vše při minimálních pěstebních nákladech. Zároveň tento způsob hospodaření vede k vytvoření ideálního biotopu právě pro tetřeva, což kvitovali všichni zúčastněni.

Bohatá diskuze o vhodnosti či úpravě navštívených porostů – biotopů  byla dle vyjádření zúčastněných velice přínosná a měla by v praxi přispět k uchování a hlavně dalšímu rozšíření vhodných biotopů pro tetřeva. Celá akce byla v odpoledních hodinách ukončena společným obědem.

Ing. František Lipowski, lesní správce