Stále živé vzpomínky na prázdniny

Datum publikace:

V chráněné krajinné oblasti křivoklátských lesů, na hájence Branovská vrata zorganizoval o těchto prázdninách státní podnik Lesy České republiky již osmý letní dětský tábor. Pro velký zájem ze strany rodičů, dětí a také díky vstřícnosti a ochotě zaměstnanců a lesních pedagogů podniku, byly uspořádány dva turnusy vždy po třiceti dětech. Stěžejních funkcí hlavních vedoucí se zcela profesionálně zhostily paní Taťana Friebertová a paní Zdeňka Vávrová z lesní správy Křivoklát. Na samotě uprostřed lesů a polí si děti bezstarostně užívaly čtrnáct dní bohatý a pečlivě připravený program, jehož tématem byla tento rok „Lesní pedagogika“.

Druhý turnus tábora s názvem „Tábor lesní moudrosti“, pod skvělým vedením paní Zdeňky Vávrové se konal v termínu od 31. července do 13. srpna. Děti byly rozděleny do třech oddílů: 1. „Ostré patrony“, 2. „Puštíci“ a 3. „Buližníci“. Tyto názvy, jakož i oddílovou doprovodnou říkanku, kterou se zahajoval večerní nástup, si každá z těchto tří skupin vytvořila sama. Den jsme zahajovali rozcvičkou a ihned po snídani následoval celodenní program dle předem stanoveného rozvrhu. Úklid stanu se z různých příčin vždy všem nepodařil, a tak bodování zdravotnice paní Zdeňky Hajlekové, která o nás všechny s velkou láskou pečovala, dohlížela na dodržování hygieny a léčila naše neduhy, muselo být někdy přísné. Obědové stolování probíhalo v pravé poledne. O naše kulinářské prožitky se v kuchyni křivoklátské lesní správy skvěle staraly kuchařky paní Hana Lampírová a paní Zdeňka Pernicová. Ne všichni táborníci byli však po obědě unaveni, a tak se namísto odpoledního klidu ještě sportovně vyžívali, nejoblíbenějším se stal pingpongový stůl. Po dalších odpoledních činnostech a večeři vždy následoval celotáborový nástup. Pravidelně jsme si zazpívali za doprovodu kytary jednoho z vedoucích – pana Rostislava Žampacha táborovou hymnu a zhodnotili jsme úspěchy i neúspěchy daného dne. Po večerce děti sladce usínaly za zvuku borlice (lesní trubky) vedoucího Vojtěcha Hladíka, který hrál pohádkovou melodii „Z Mechu a kapradí“.

Během čtrnácti táborových dní jsme společně prožili nesčetná dobrodružství, uskutečnili jsme celodenní pěší výlet na Křivoklát a zocelili své svaly jak na překážkách v lanovém centru, tak také při sjíždění řeky Berounky na raftech a kánoích. Dětem jsme společnými silami připravili mnoho zábavy při sportovní olympiádě, hazardním večeru, či táborové pouti. Zručnost i trpělivost bylo třeba prokázat při přípravě jídla na ohništi v přírodě a při výrobě vlastních rybářských prutů. Napínavé také bylo následné chytání ryb na Emilovně (soubor sousedních hájoven). K nejsilnějším zážitkům patřila noční stezka odvahy a také spaní pod širým nebem. To nám žel překazil déšť.

Díky kvalitnímu zázemí, které podnik Lesy ČR těmto letním táborům pravidelně zajišťuje, si děti pobyt užily, zpestřily si prázdninové dny, prohloubily svůj vztah a znalosti k přírodě, ale také si nejednou zkouškou prověřily svoji odvahu a schopnost spolupracovat.

Byli bychom rádi, kdyby si děti obdobné báječné léto bez mobilů a počítačů, se zajímavým a pestrým táborovým programem, kamarády a prima vedoucími mohly opět prožít příští léto.

Vedoucí oddílu „Ostré patrony“
Ivana Čermáková (referent KŘ Brno)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód