Vyhlášení 4. ročníku výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“

Datum publikace:

Les má pro život člověka i v současné době nezastupitelnou úlohu a jeho prostředí je nenapodobitelné. Pořadatelé soutěže si dovolují upozornit na význam lesa jako součásti našeho kraje a domova stovek druhů rostlin a živočichů, jako zdroje poučení a inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců.

Soutěž vyhlašují Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a Hřiště BezBot.

Poslání soutěže:

Naším cílem je podpora výtvarné reflexe zážitků dětí, získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Místo soutěže a činnosti:

Přihlášené knihovny v rámci Jihočeského kraje – vyhlášení soutěže v místě, sběr prací, výstava v místní knihovně, zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola.

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích – registrace přihlášených knihoven, shromáždění vybraných prací z knihoven, vyhodnocení nejlepších prací v kraji, slavnostní vyhlášení vítězů, výstava.

Podmínky soutěže:

Výtvarné práce (kresby, malby, grafika, leporela apod., Pozor! trojrozměrné práce nebudou přijaty do soutěže! – s výjimkou soutěžních témat a kategorií pro kolektivní práce) na stanovené téma soutěžící předají do 21. 2. 2014 v zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu. Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji (kontroluje a případně doplní zástupce zapojené knihovny): jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, název a adresa školy, název práce, adresa a emailový kontakt na autora výtvarné práce, název zapojené knihovny.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a slouží pouze k identifikaci autora výtvarného díla a pro kontaktování za účelem oznámení výsledků soutěže.

Vzor štítku:

Maximální velikost výtvarných prací je omezena velikostí formátu A2. („3D“ práce nebudou přijaty do soutěže – s výjimkou soutěžních témat a kategorií pro kolektivní práce)

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují vyhlašovatelé soutěže.

Soutěžní kategorie:

 • I. kategorie – děti v mateřských školách – jednotliví účastníci
 • II. kategorie – žáci 1. – 2. třídy základní školy – jednotliví účastníci
 • III. kategorie – žáci 3. – 4. třídy základní školy – jednotliví účastníci
 • IV. kategorie – žáci 5. – 6. třídy základní školy – jednotliví účastníci
 • V. kategorie – žáci 7. – 9. třídy základní školy – jednotliví účastníci
 • VI. kategorie – žáci speciálních škol – jednotliví účastníci
 • VII. kategorie – žáci uměleckých škol – jednotliví účastníci
 • VIII. kategorie – ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
 • IX. kategorie – Přírodní herbář – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)

Není povinnost naplnit všechny kategorie = některé knihovny budou soutěžit např. jen ve dvou kategoriích.

V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny maximálně tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce zašlou do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do krajského kola.

Soutěžní témata:

 • Návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě – jednotliví účastníci
 • Člověk a les – jednotliví účastníci
 • Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů). Ceny do tohoto soutěžního tématu věnuje ZOO Ohrada – 3 volné vstupenky pro kolektiv školních dětí (cca 25 – 30 dětí). Budou oceněny tři nejlepší práce v krajském kole, napříč všemi kategoriemi.
 • Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,… – jednotliví účastníci
 • Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách – jednotliví účastníci
 • Přírodní herbář – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)

Vyhodnocení soutěže:

V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až květen 2014 výstava výtvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii. Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do krajského finále v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne 4. 6. 2014 budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům. Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

Informace a kontakt na zástupce vyhlašovatelů soutěže:

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Na Sadech 26 – 27,
370 59 České Budějovice
Ludmila Talířová, e-mail: talirova@cbvk.cz, www.cbvk.cz

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství České Budějovice

Rudolfovská 88-202,
371 36 České Budějovice
Ing. Kamil Bjaček, e-mail: bjacek.oi28@lesycr.czhttps://lesycr.cz/oi28  

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem, pobočka České Budějovice

Lipová 15,
373 71 Rudolfov,
Ing. Stanislava Postlová, e-mail: postlova.stanislava@uhul.cz, www.uhul.cz  

Harmonogram:

 • Přihlášení knihoven do soutěže v Jihočeské vědecké knihovně: do 2. 12. 2013
 • Sběr výtvarných prací v zapojených knihovnách: do 21. 2. 2014
 • Vystavení prací v zapojených knihovnách: 1. 3. 2014 – 30. 4. 2014
 • Zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola: do 12. 5. 2014
 • Vyhodnocení krajského kola v Jihočeské vědecké knihovně do 20. 5. 2014
 • Pozvání vítězů do Jihočeské vědecké knihovny (mailem, dopisem): do 28. 5. 2014
 • Vyhodnocení nejlepších: 4. 6. 2014 – přednáškový sál Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Lidická 1, České Budějovice
 • Výstava nejlepších soutěžních prací: od 4. 6. 2014 1. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, pobočka Lidická 1, České Budějovice, během prázdnin prostory ZOO Ohrada a od září 2014 Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, pobočka Na Sadech
# Poster výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“ 2014 (pdf, 733 kB)
# „Lesy a příroda kolem nás“ – 1. ročník (pdf, 273 kB)
# „Lesy a příroda kolem nás“ – 2. ročník(pdf, 270 kB)
# „Lesy a příroda kolem nás“ – 3. ročník(pdf, 364 kB)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód