Vyhlášení výtvarné soutěže“LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“

Datum publikace:

lapkn-2012-301.jpg 

Les má pro život člověka i v současné době nezastupitelnou úlohu a jeho prostředí je nenapodobitelné. Pořadatelé soutěže si dovolují upozornit na význam lesa jako součásti našeho kraje a domova stovek druhů rostlin a živočichů, jako zdroje poučení a inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců.

Poslání soutěže:

Naším cílem je podpora výtvarné reflexe zážitků dětí, získaných návštěvou lesa a umocnění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Místo soutěže a činnosti:

Přihlášené knihovny v rámci Jihočeského kraje – vyhlášení soutěže v místě, sběr prací, výstava, zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny.

Jihočeská vědecká knihovna – shromáždění vybraných prací z knihoven, vyhodnocení nejlepších prací v kraji, slavnostní vyhlášení vítězů, výstava.

Podmínky soutěže:

Výtvarné práce (kresby, malby apod.) na stanovené téma soutěžící předají do 24. 2. 2012 v zapojených knihovnách nebo je zašlou na jejich adresu. Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem s údaji (kontroluje a případně doplní zástupce zapojené knihovny): jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, název a adresa školy, název práce, adresa a kontakt na autora výtvarné práce, zapojená knihovna.  

Vzor štítku:

Maximální velikost výtvarných prací je omezena velikostí formátu A2.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují vyhlašovatelé soutěže.

Soutěžní kategorie:

 • I. kategorie – děti v mateřských školách
 • II. kategorie – žáci 1. – 2. třídy základní školy
 • III. kategorie – žáci 3. – 4. třídy základní školy
 • IV. kategorie – žáci 5. – 6. třídy základní školy
 • V. kategorie – žáci 7. – 9. třídy základní školy
 • VI. kategorie – žáci speciálních škol
 • VII. kategorie – žáci uměleckých škol

Není povinnost naplnit všechny kategorie = některé knihovny budou soutěžit např. jen ve dvou kategoriích.

V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce zašlou zúčastněné knihovny do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích.

Soutěžní témata:

 • Les
 • Strom
 • Lesní zvíře
 • Lesní rostlina
 • Člověk a les

Vyhodnocení soutěže:

V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až květen 2012 výstava výtvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii. Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do finále v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne 7. 6. 2012 budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům, které věnují Lesy České republiky, s. p. Oceněné práce budou také zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.

Informace a kontakt:

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Na Sadech 26 – 27,
370 59 České Budějovice
Ludmila Talířová, e-mail: talirova@cbvk.cz  
http://www.cbvk.cz

Lesy České republiky, s. p.,
Krajské ředitelství České Budějovice,
Rudolfovská 88-202,
371 36 České Budějovice
Ing. Kamil Bjaček, e-mail: bjacek.oi28@lesycr.cz,
https://lesycr.cz  

Harmonogram:

 • Oslovení knihoven a zaslání propozic: do 4. 11. 2011
 • Přihlášení knihoven: do 1. 12. 2011
 • Sběr výtvarných prací v zapojených knihovnách: 1. 12. 2011 – 24. 2. 2012
 • Vystavení prací v zapojených knihovnách: od 1. 3. 2012 do 27. 4. 2012
 • Zaslání vybraných prací do Jihočeské vědecké knihovny: do 11. 5. 2012
 • Vyhodnocení prací v Jihočeské vědecké knihovně: do 18. 5. 2012
 • Pozvání vítězů do Jihočeské vědecké knihovny (mailem, dopisem): do 25. 5. 2012
 • Vyhodnocení nejlepších: 7. 6. 2012 – přednáškový sál Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Lidická 1, České Budějovice
 • Výstava nejlepších soutěžních prací: od 4. 6. 2012 2. patro Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích, Lidická 1, České Budějovice a prostory ZOO Ohrada

#  Poster výtvarné soutěže 2012

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód