Výlet do Údolí Bílého potoka

Datum publikace:

Přijměte pozvání na krásnou odpolední procházku, kterou je trasa z Javůrku Údolí Bílého potoka na Šmelcovnu. Javůrek se nachází v západní části okresu Brno-venkov. Podle vyprávění své jméno obec dostala podle vzrostlého javoru, který stával na náměstí. Dříve byl Javůrek středověkou osadou u frekventované obchodní cesty. První zmínka o této osadě je již z roku 1399. Dnes zde žije asi 237 obyvatel.

Na Šmelcovnu se z Javůrku dostanete po dobře značené turistické trase, dlouhé asi 3 kilometry. První kilometr vede po polní cestě až k Javůrecké hájence. Ještě před ní odbočte doprava a lesní cestou dojdete až na Kubův most, který se jako jediný zachoval z Báňské horské cesty (dnes nazývána Železná). Po této cestě se přepravovala železná ruda a vytavené železo ze šmelcovny k Javůreckým hutím.

Šmelcovna je častým cílem pěších i cykloturistů. Od roku 1902 se zde koná každou první jarní neděli „Vítání jara“ spojené s házením Morany do Bílého potoka. V letech 1912-1933 se Vítání jara na Šmelcovně zúčastňoval i básník Petr Bezruč, kterému byla roku 1968 odhalena u cesty na Javůrek pamětní deska.

Dnešní víska je tvořena několika usedlostmi a množstvím chat a chalup. Stojí zde také Kaple Panny Marie Bolestné z roku 1905. Významným centrem místního života je hospoda U Čadíků.

Zpátky do Javůrku se dostanete po vrstevnicové cestě dlouhé zhruba 2,5 kilometru. Vede přírodním parkem Údolí Bílého potoka v sevřeném, hluboce zalesněném a často skalnatém údolí. Na mnoha místech se zde otevírají výhledy do údolí na rozsáhlé, převážně smíšené porosty se zastoupením jedle.

Ve zdejších lesích a skalách hnízdí řada druhů ptáků, např. čáp černý, výr velký nebo holub doupňák. Některé štoly po bývalých těžebních aktivitách jsou cennými zimovišti netopýrů. Po setmění by vás mohl překvapit mech dřípovičník zpeřený, který za tmy vydává smaragdově zelené světlo.

Zdatnější turisté mohou zvolit trasu ze Šmelcovny proti proudu Bílého potoka, kde uvidí zříceniny starých hamrů. Pod obcí Lesní Hluboký jsou staré štoly upomínající na historickou těžbu železa a stříbra z 16. století.

Milan Šalplachta
revírník, LS Náměšť nad Oslavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód