Aktuality vodních toků

Lesy České republiky loni vybudovaly a obnovily 420 tůní a mokřadů

Aktuality vodních toků

Hradec Králové, 31. ledna 2020 – Světový den mokřadů připomínají 2. února i Lesy České republiky. Kvůli zadržení vody v krajině a lese loni obnovily 420 tůní a mokřadů, zavodnily příkopy v lužních lesích v Podyjí a oživily desítky hektarů rašelinišť. Vše za 13,5 milionů korun v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu.  „Tyto ryze přírodní vodní plochy doplňují…

31.01.2020 Celý článek

Projekt #vracimevodulesu i v roce 2020

Aktuality vodních toků

        Vracíme vodu lesu je největší program v historii podniku Lesy České republiky, díky kterému vznikají tůně, mokřady, retenční nádrže a meandry. V lesích i krajině zadržují vodu. Loni se nám podařilo víc než sto projektů za téměř čtvrt miliardy korun. A chystáme 150 dalších!    

22.01.2020 Celý článek

Nádrž Malý Tovaryš v Rychlebských horách pojme po rekonstrukci více vody

Aktuality vodních toků

        Hradec Králové, 20. ledna 2020 – Obnovu vodní nádrže Malý Tovaryš, jedné ze soustavy historických nádrží v povodí Plavného potoka v Rychlebských horách, dokončily v rámci programu #vracímevodulesu Lesy České republiky. Na stavbu za 1,6 milionů korun bez DPH podnik získal dotaci z Ministerstva zemědělství. Průtočná nádrž v lesích u Černé Vody v okrese…

20.01.2020 Celý článek

Vodní nádrže Pustý zámek a Police

Aktuality vodních toků

Soustava tří vodních nádrží v lokalitě Pustý zámek v Jihomoravském kraji a nádrž Police v kraji Vysočina mají za úkol zadržování vody v krajině, zlepšování místního biotopu a Pustý zámek navíc i závlahu lesní školky. To jsou další výsledky programu #vracimevodulesu. https://youtu.be/PgTSSEaKfIo  

17.01.2020 Celý článek

Vybudování vodní nádrže Lechovice a revitalizace Borušovského potoka

AktualityAktuality vodních toků

Vodní nádrž Lechovice na Znojemsku je význačná svou atraktivitou, ale i funkčností. Mezi lesními porosty zajišťuje nádrž i rozlehlé tůně zadržování vody v krajině a zároveň poskytuje domov pro velký počet ptáků, obojživelníků i pro vodní rostliny. Úspěšně revitalizací prošel i Borušovský potok v Pardubickém kraji. Koryto potoka bylo navráceno do přirozené podoby s možností…

15.01.2020 Celý článek

Součástí stabilizace koryta Kudlovského potoka byla i sanace místní nelegální skládky

Aktuality vodních toků

Součástí stabilizace koryta Kudlovského potoka ve Zlínském kraji byla i sanace místní nelegální skládky. Koryto je nyní obohaceno o lomový kámen, který zpomaluje proud vody při přívalových deštích. Vodní nádrž Osvětimany na Uherskohradišťsku prošla celkovou opravou. Během rekonstrukce došlo k odbahnění a nyní může plnit veškeré funkce včetně zadržování vody v krajině. https://www.youtube.com/watch?v=Zd-_R8nBDOI&feature=youtu.be  

10.01.2020 Celý článek

Revitalizace Souvlastní a Debrného potoka

Aktuality vodních toků

V rámci programu  #vracimevodulesu ukončeny další dvě akce revitalizačního charakteru Státní podnik Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Labe v listopadu tohoto roku ukončil stavební práce revitalizačního charakteru v pramenné části bezejmenného vodního toku v k. ú. Souvlastní (okres Rychnov nad Kněžnou, Královehradecký kraj) a v části potoční nivy Debrného potoka v k.ú. Nasavrky (okres Chrudim, Pardubický kraj). Projekt…

10.01.2020 Celý článek

Rekonstrukce vodních nádrží Julinka a Liduška

Aktuality vodních toků

    Retenční nádrž Julinka se nachází na hranicích kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a její součástí jsou i sedimentační tůně nejen na ochranu biodiverzity. Předmětem rekonstrukce vodní nádrže Liduška v Královéhradeckém kraji byla oprava bezpečnostního přelivu. V současnosti je hráz vázaná s mnoha lučními i na vodu vázanými rostlinami i živočichy. https://youtu.be/o-1F8-BfaG8    …

17.12.2019 Celý článek

Lesy ČR právě dokončily rekonstrukci vodní nádrže Markovka u Třebíče

Aktuality vodních toků

Třebíč, 5. prosince 2019 – Rekonstrukci vodní nádrže Markovka v Kožichovicích u Třebíče dokončily tento týden Lesy České republiky coby správci drobných vodních toků v zemi. Obnova vodního díla stála 36,7 milionů korun. Nádrž se začne napouštět v březnu 2020.   Podnik rekonstruoval poškozený vtokový a výpustný objekt a bezpečnostní přeliv. Z retenčního prostoru odtěžil asi dva tisíce metrů…

05.12.2019 Celý článek

Vodní nádrže obnovují Lesy České republiky také v Moravskoslezském kraji

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 4. listopadu 2019 – Zadržují vodu v krajině a vytvářejí dobré podmínky pro vodní a na vodu vázané živočichy i rostliny. Jsou také estetickým a krajinotvorným prvkem. Vodní nádrže obnovují a staví Lesy České republiky v programu #VRACÍME VODU LESU. V Moravskoslezském kraji jde letos o tři opravená vodní díla za 13,4…

04.11.2019 Celý článek