Myslivci si mohou v režijních honitbách koupit roční povolenky k lovu zvěře

„Plány lovu v režijních honitbách Lesů ČR plní primárně zaměstnanci podniku. Poplatkový lov za paušální částku ale umožníme i dalším myslivcům,“ řekl Ondřej Pecháček pověřený vedením úseku lesního a vodního hospodářství Lesů ČR.

Vzhledem k zákonné povinnosti lovit zvěř pouze s doprovodem uzavře podnik s každým poplatkovým lovcem roční smlouvu s podmínkami vstupu do honitby, právy a povinnostmi smluvních stran, podmínkami lovu a péče o zvěř i odkupu zvěřiny.
Režijní honitby se nově člení do dvou kategorií. V jedné se loví jen srnčí s černou zvěří a myslivec zaplatí za povolenku deset tisíc korun. V druhé kategorii s více druhy zvěře vyjde povolenka na patnáct tisíc korun. Více zde.

Zájemci o poplatkový lov se mohou od 1. dubna obracet na příslušné lesní správy. Vydání povolenek není nárokové a rozhoduje o něm lesní správce.