Nové pracovní skupiny se věnují strategii podniku, zakázkám, obchodu a reprodukčnímu materiálu

Zásadním tématům v lesnicko-dřevařském odvětví se od března věnují čtyři pracovní skupiny zřízené generálním ředitelem Lesů ČR Daliborem Šafaříkem. „Očekávám od nich kultivaci odborné diskuse, zjednodušení a zpřehlednění agendy zakázek podniku i zlepšení právní jistoty a vzájemné předvídatelnosti kroků v rezortu,“ uvedl. Ve skupinách působí zástupci podniku, Ministerstva zemědělství, rezortních asociací, lesnických fakult i sdružení lesních školkařů. Závěry z jednání využije management Lesů ČR jako podklad pro rozhodování o dalším postupu v těchto oblastech a k tvorbě nové strategie rozvoje podniku.