Vyrobené sortimenty Dřevařská burza

Lesy České republiky, s.p. ve spolupráci s Českomoravskou komoditní burzou Kladno (ČMKBK) připravily nový obchodní model pro aukční nabídky prodeje hotových sortimentů formou elektronických aukcí – Dřevařská burza. Jedná se o novou formu elektronického trhu, která od 1.7 2020 umožňuje zájemcům efektivně nakoupit široký sortiment nabízeného dříví. Burzovní platforma zjednodušuje obchodní kontraktaci a zvyšuje hospodárnost celého procesu, odběratelé neplatí na Dřevařské burze žádné transakční poplatky. Od pondělí 20.7.2020 jsou nabídky hotových sortimentů vkládány do obchodního systému Dřevařské burzy ČMKBK. Dovoluji si Vás proto touto cestou vyzvat k registraci na tomto elektronickém trhu a věřím, že tento model povede k rozšíření a zkvalitnění naší obchodní spolupráce.

 

Obchodované komodity

Na Dřevařské burze se obchoduje v souladu s Doporučenými pravidly pro měření a třídění dříví v České republicejehličnatým a listnatým dřívím I. až VI. jakostní třídy, podle všech zvyklostí standardně užívaných v dřevařském sektoru (např. fyzické prohlídky dříví, fyzická nebo elektronická přejímka atd.). Obchody jsou realizovány ve všech pracovních dnech roku, s dodací podmínkou EXW nebo FCA podle INCOTERMS 2020.

 

Výhody pro odběratele
  1. Elektronický systém Dřevařské burzy umožňuje rychle a jednoduše nakoupit široký sortiment dříví. Účastníkům obchodování je týden před obchodováním k dispozici podrobný přehled obchodovaných produktů (tzv. burzovní listing), což dává každému zájemci možnost fyzické prohlídky a přípravy na obchod.
  2. Rychlá a jednoduchá je také fáze uzavírání smluv (tzv. závěrkových listů), které burza vystavuje automaticky po uzavření obchodu.
  3. Dřevařská burza zvyšuje jistotu dodržení kontraktu. Obchod je platný okamžikem skončení aukce a nelze jej zpochybnit.
  4. Dostatečné množství dříví je na Dřevařské burze zajištěno nabídkou státního podniku Lesy České republiky, který je členem burzy a jehož produkce tvoří významnou část obchodovaných sortimentů.
  5. Dřevařská burza garantuje anonymitu obchodování ve všech jeho fázích, zaručena je rovněž mlčenlivost burzy a makléřských firem (dohodců).
  6. Na Dřevařské burze se obchoduje výhradně s dřívím vytěženým v souladu s platnými právními předpisy a pravidly trvale udržitelného hospodaření v lesích. Nabízené dříví je certifikováno podle systému PEFC nebo podle FSC.
  7. Obchodování na Dřevařské burze je pro kupující zdarma.

 

 Informační servis

Kupující získává podrobnou informaci o všech nabízených sortimentech, zejména o objemech, specifikaci, smluvních podmínkách, lokaci a cenových limitech platných pro každou aukci. Tuto informaci obsahuje burzovní listing, tedy přehled detailních parametrů nabízeného dříví v aukcích příslušného obchodního dne. Informační podporu kupujícím také zajišťují makléřské společnosti (tzv. dohodci), kterým burza udělila licenci ke zprostředkování obchodů. Dohodce např. upozorní kupujícího, že v aukcích konkrétního obchodního dne jsou nabízeny sortimenty,
o které má standardně zájem.

 

Kurzovní list

Ceny všech burzovních obchodů jsou burzou zaznamenávány a v podobě kurzů anonymně zveřejňovány v kurzovním listu. Kurzy jsou váženým průměrem cen jednotlivých produktů v CZK/m3 a slouží jako veřejné cenové vodítko při uzavírání dalších obchodů.

 

Státní dozor

Veškerá činnost burzy podléhá státnímu dozoru v souladu se zákonem č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Burzovní pravidla a standardizované postupy zajišťují rovný přístup ke všem účastníkům obchodování. Komoditní burza tím splňuje nejvyšší možnou měrou požadavky transparentnosti obchodování a ochrany hospodářské soutěže.

 

Registrace

Registrace je velice jednoduchá. Zájemce si vybere dohodce z aktuálního seznamu na webu burzy a ten mu po podpisu zprostředkovatelské smlouvy a několika dalších dokumentů zajistí registraci.

Po registraci se zájemce stává účastníkem obchodování s individuálním přístupem do obchodního systému, přičemž mu dohodce poskytuje podporu a zajišťuje administrativu spojenou s uzavřením obchodu.

 

Nákup

Nákup v elektronickém obchodním systému probíhá podle rozpisu aukcí zařazených na konkrétní obchodní den (obchoduje se pondělí až pátek). Kupující v nabídkových aukcích reaguje podle svého uvážení cenovými návrhy na aktuální průběh aukce. Může využít funkce „automatický návrh“, který bude reagovat na vývoj aukce podle předem zadaných pokynů v nepřítomnosti kupujícího. V aukci vyhrává kupující s nejlepší cenou a ihned se to dozví. Burza zaznamená uzavření obchodu a vystaví smlouvu (závěrkový list), který dohodce odešle kupujícímu.

 

Kontakty na dohodce
FIN-servis, a.s.           MM TRADER CZ, a.s. PROSPEKSA, a.s.
Dr.Vrbenského 2040, 272 01 Kladno        Arbesova 492, 272 01 Kladno Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5
šéfmakléř ing. Petr Havelka   šéfmakléř Miroslav Sochor šéfmakléř Ing. Miloslav Ryšavý
tel.: 312 292 870;            tel.: 312 276 067 mobil: 721 834 818
www.fsk.cz           www.mmtrader.cz www.prospeksa.cz
e-mail: phavelka@fsk.cz   sochor@mmtrader.cz rysavy@prospeksa.cz
e-mail: vkavalek@fsk.cz        pacovska@mmtrader.cz  rudolf@prospeksa.cz

 

Kontakt ČMKBK

Mgr. Petra Mošovská, tel.: (+420 312 818 043), e-mail: info@cmkbk.cz

Bližší informace o Dřevařské burze jsou k dispozici na www.cmkbk.cz v sekci Dřevařská burza, dokument Manuál obchodování.

 

 Kontakt LČR

Ing. Aleš Kodytek, tel.: (+420 724 077 794), e-mail: ales.kodytek@lesycr.cz