Doplnění zadávací dokumentace lesnického informačního systému (LIST)

Metodické pokyny

1.4 Směrnice 16 2017 Spisový a skartační řád
1.4 Směrnice 16 2017 Příloha č. 1 Spisový a skartační plán (12.12.2017)

2.1 Příkaz 3 2019 Evidence obranných opatření

2.1 Pracovní pokyn 133 2017 Lesní hospodářské evidence při činnosti OLH v lesích jiných vlastníků
Pokyn VTŘ 04 2002 Metodika pro práci s daty LHP a LHE
Pokyn VTŘ 04 2002 – Dodatek
2.1 Příkaz 10 2019 Provedení roční uzávěrky LHE a statistika 2019
2.1 Pracovní pokyn 88 2016 Roční uzávěrka LHE a statistika v3