Objekt č. 3 – porost 44 A7 – U BENÍŠKA

Porost 44 A7, věk 125 let, výměra 3,88 ha, zásoba 207 m3/ha, zastoupení SM 49, BO 47, JD 4, LO Třeboňská pánev, lesní typ 4Q6, hospodářský soubor 131. Chudé, silně kyselé půdy, vysoko položená hladina podzemní vody, vysoké ohrožení větrem a sněhem, výskyt mrazových poloh V roce 1979 byla zahájena obnova porostu maloplošným podrostním způsobem, zvlněnou okrajovou sečí s předsunutými kotlíky, do kterých byl vnesen BK. Po celé ploše porostu se zmlazuje SM. V zimě 1995/96 bylo vyklizeno 369 m3 hmoty (zbývá vyklidit 1477 m3). Další zásahy budou provedeny do 15 let, každý prováděný zásah bude o síle 30%. Po dalším prosvětlení porostu se předpokládá zmlazování BO v místech, kde bude půdní povrch drobně narušen po vyklizování. Na této lokalitě je využíván mateřský porost jako ochrana proti často se vyskytujícím pozdním mrazům. Cílová skladba dřevin: SM 54, BO 20, JD 20, BK 6, DB+

Objekt č. 3 - porost 44 A7 Objekt č. 3 - porost 44 A7