Objekt č. 4 – porosty 130 B, 131 B a 136 A – JEZEVČÍ KOPEC

Objekt č. 4 - porosty 130 B, 131 B a 136 Aa) porost 130 B5, věk 116 let, výměra 3,34 ha, zásoba 515 m3/ha, zastoupení BO 54, SM 46, lesní typ 4P5, hosp. soubor 593
b) porost 131 B5, věk 116 let, výměra 8,43 ha, zásoba 444 m3/ha, zastoupení SM 55, BO 45, lesní typ 4P4, hosp soubor 571 c) porost 136 A
Jedná se o soubor několika mýtních porostů směsi BO se SM ve stáří 116 let. Jsou rozpracovány (od roku 1963) maloplošným podrostním způsobem s částečnou přeměnou druhové skladby. Uměle byla provedena podsadba JD, BK, DB, LP malolisté a JD obrovské. Po celé ploše se projevuje spontální přirozená obnova SM, která přechází v konečné fázi v přirozenou obnovu BO. Soustavně prováděnou péčí o porostní zásobu se zvyšuje podíl cenných sortimentů, dokončení obnovy se předpokládá za 20 let. Cílová skladba dřevin: SM 35, BO 35, JD 15, BK 10, DB 5, LPm +, MD +

skupina věk výměra ha m3/ha zásoba zastoupení les. typ HS
01 8 1,53 0 SM 80, BO 20 4P5 591
02 29 1,68 0 JD 30, BK 30, SM 20, BO 10, LP 10 455 591
03 45 0,34 215 SM 90, BO 10 455 591
04 116 8,14 470 BO 55, SM45 455 593

Objekt č. 4 - porosty 130 B, 131 B a 136 A