Objekt č. 2 – porost 56 A, B – MECHOVÁ BLATA

Stanoviště s periodicky zamokřenými půdami na chudším podloží, vysoké ohrožení větrem, zvýšené ohrožení sněhem, periodickým zamokřením a výskytem mrazových poloh. Plocha, která vznikla odtěžením polomu z roku 1984. Z původního porostu se zachovaly pouze připravené kotlíky BK. Bylo provedeno strojové zalesnění BO – v místech narušení půdního povrchu dochází k samovolnému zmlazování BO, v roce 1996 byly do mezer vneseny MD sazenice s kořenovým bálem a BK odrostky ze zachovalých kotlíků. Jako ochrana proti zvěři byly použity PE chrániče.

Objekt č. 2 - porost 56 A, B Objekt č. 2 - porost 56 A, B