Zastávka č. 2 – porost 351 C2 – RULÍK

rozloha 14,11 ha % jehličnanů 5
věk 140 % listnáčů 95
les. typ 4S1 celková zásoba 5.651 m3
HS 446 zásoba na ha 400 m3
zas. dřevin v % SM 5, DB 1, BK 94
Genetická klasifikace: BK – A

Popis porostu a provedených hospodářských opatření

Rozlehlý zralý porost buku s vtroušeným smrkem a dubem. V severozápadní části prolámaný větrem na ploše cca 1 ha.
Porost zatím není rozpracován úmyslnou těžbou. Na rozvolněných místech (od nahodilých těžeb – 447 m3) a pod porostem se samovolně dostavuje přirozená obnova buku, klenu a smrku. V roce 1995 byla provedena v proředěné části příprava půdy pro přirozenou obnovu na ploše 0,40 ha (frézou s náklady 1,4 tis. Kč).
V následujícím roce byla oplocena část úspěšného zmlazení (2 oplocenky, 0,34 ha, 340 m, náklady 25,5 tis. Kč).

Hospodářský záměr

Formou velkoplošné přípravné clonné seče až jednotlivého výběru odstranit nekvalitní jedince, podporovat vtroušený dub a smrk. Tím vytvořit podmínky pro postupnou přirozenou obnovu zevnitř porostu. Vzhledem ke genetické klasifikaci buku je záměrem dlouhodobá podpora cílových buků, do kterých jsou zařazováni nejkvalitnější jedinci bez ohledu na jejich současnou tloušťku. V semenných letech bude nutno provést na zabuřeněných plochách přípravu půdy. Porost musí být rozčleněn systémem pracovních linek po cca 40 – 50 metrech od sebe.