Zastávka č. 4 – porost 335 L3 – U STARÉ BOUDY

porost 335 L3

rozloha 3,92 ha % jehličnanů 3
věk 123 % listnáčů 97
les. typ 4S1 celková zásoba 1.444 m3
HS 445 zásoba na ha 368 m3
zast. dřevin v % SM 3, DB 55, BK 42
Genetická klasifikace: DB – A, BK – B

porost 335 L3 Popis porostu a provedených hospodářských opatření

Jde o dubobukovou kmenovinu, ve východní části se smrkem. Pod porostem došlo k masivnímu náletu buku. Jednotlivě na prosvětlených částech je zde nálet dubu a smrku. Na rok 1998 je plánováno prosvětlení po ploše (400 m3).

Hospodářský záměr

Postupně uvolňovat nárost buku. Ve východní části clonou sečí podpořit duby. Výběr cílových stromů zaměřit na ponechání nejjakostnějších stromů, bude podpořena jejich fruktifikace a přírůst.