Společné kořeny neznají hranice

 

Název projektu:      Společné kořeny neznají hranice

 

Registrační číslo:    CZ/FMP/6c/008, FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Prioritní osa 2, Kvalitní životní prostředí, 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu, oblast podpory: 092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu

 

Celkové uznatelné náklady: 23 265,00 €
Celková výše podpory EU: 19 775,25 €
Kraj: Trenčiansky, Zlínský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 10. 2019

 

 

Cílem projektu je širší využití příhraničního území prostřednictvím intenzivní propagace přes projektové výstupy. Hlavním projektovým výstupem bude vydání společné přeshraniční tiskové publikace s nosičem DVD představujícím přírodní a kulturní dědictví historicky spojeného přeshraničního území. Obsahem knihy bude zejména historie bývalého majetku rodu Dreherů na moravsko-slovenském pomezí v oblasti Vlárského průsmyku a šlechtického rodu Berchtoldů v oblasti Chřibů. Těžištěm informací bude průřez lesnictví a myslivosti v dotčené oblasti. Inovativním prvkem projektu bude vytvoření sítě informačních bodů s QR kódy, na kterých budou návštěvníci v této oblasti schopni získat více informací prostřednictvím odkazů na partnerské stránky.              

 


Části publikací k projektu SPOLEČNÉ KOŘENY NEZNAJÍ HRANICE