Sokoli letos v Jeseníkách vyvedli nejméně 29 mláďat

O jedenáct mláďat více než loni letos vyvedli sokoli v Jeseníkách. Už třetím rokem monitorují jejich hnízdění fotopasti, což souvisí s aktivní ochranou těchto vzácných ptáků. Podílí se na ní kromě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR také lesníci ze státního podniku Lesy ČR.

„Jesenická populace sokolů je v celé České republice jedna z nejpočetnějších. Proto je chrání také lesníci, a pokud je třeba intenzivnější ostraha konkrétního hnízda, pak také členové dobrovolné stráže přírody, “ řekl Tomáš Pospíšil, krajský ředitel Lesů ČR ze Šumperka.

V Jeseníkách sokoli většinou nehnízdí na výrazně turisticky či lezecky frekventovaných místech. Oproti chráněné krajinné oblasti Broumovsko či národního parku České Švýcarsko nemusí státní ochrana přírody zásadně omezovat vstup návštěvníků. Spíše výjimečně jsou některá místa označena tabulemi s vysvětlením a hlídána členy dobrovolné stráže přírody. V Jeseníkách a nejbližším okolí (Rychlebské hory) je dnes 15 až 20 lokalit obsazených sokolem. V Jeseníkách je sokol vázán na skalnatá místa, kde hnízdí přímo na římsách či ve starých krkavčích hnízdech. V minulosti kvůli používání insekticidu DDT vymizel sokol na celém území naší republiky. Znovu se začal objevovat začátkem devadesátých let minulého století. Stále patří ke kriticky ohroženým druhům živočichů. „Víme například, že větší sněhová nadílka v druhé polovině dubna, kdy v Jeseníkách ptáci sedí na vejcích a začínají se líhnout první mláďata, negativně ovlivnila hnízdění nejméně na třech lokalitách. Jeseníky tak přišly o několik dalších mláďat.  Pomocí fotopastí jsme také letos zaznamenali pět ptáků s barevnými odečítacími kroužky. Máme tak mnohem lepší představu o tom, odkud ptáci pocházejí, jak jsou staří či jak dochází k obměně ptáků na jednotlivých lokalitách,“ vysvětlil Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Správy CHKO Jeseníky.