Akce typu Dny s Lesy ČR a aktivity lesní pedagogiky získávají stále větší množství příznivců

Lesy ČR v roce 2012: 827 akcí pro více než 98 tisíc lidí

V mezidobí pouhého jednoho roku stoupl počet návštěvníků akcí LČR o 18 tisíc

Lesy ČR pořádají pro veřejnost pravidelně celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník.

Lesy ČR se zároveň věnují intenzivně aktivitám v oblasti tzv. lesní pedagogiky, která představuje jednu z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.

V roce 2012 Lesy ČR celostátně uspořádaly 827 akcí se zaměřením na lesní pedagogiku, z toho šlo o 110 Dnů s Lesy ČR a 717 dalších osvětových akcí. Ve srovnání s rokem předchozím počet Lesy ČR pořádaných akcí pro veřejnost stoupl o 67. Celkem se událostí zúčastnilo více než 98 tisíc návštěvníků, dětí i dospělých, jejich počet se oproti roku 2011 zvýšil o více než 18 tisíc. Pracovníci Lesů ČR věnovali v roce 2012 práci v rámci osvětových akcí pro veřejnost 5356 hodin, což je o 1196 hodin více než v roce 2011. „Růst oblíbenosti Lesy ČR pořádaných akcí mezi širokou veřejností a školami stejně jako průběžně narůstající počet lesních pedagogů u našeho podniku je potěšující a zároveň zavazující. Jsme připraveni osvětové, populárně naučné akce pro veřejnost včetně aktivit lesní pedagogiky dále rozvíjet,“ poznamenává ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený v současnosti též řízením LČR.

Velice oblíbenými a školskými zařízeními vyhledávanými aktivitami se stávají hlavně vycházky do lesa s lesnickými odborníky, lesními pedagogy, kteří mají pro žáky a studenty nachystané pestré vzdělávací a interaktivní programy. Se zájmem o lesní pedagogiku vzrůstá i počet zaměstnanců Lesů ČR, kteří absolvovali kurz lesní pedagogiky. Tento kurz pořádá dvakrát do roka Sdružení lesních pedagogů v Hranicích na Moravě. V současné době má státní podnik Lesy ČR celkem 226 lesních pedagogů. Ve srovnání se stejným datem před rokem se počet lesních pedagogů u LČR zvýšil o 32.

Mezi letošní plánované významné události typu Den s Lesy ČR lze zařadit například následující akce:
 • Lesní slavnost Lapků z Drakova a Dny Lesů ČR 2013 – akce proběhne ve dnech 13. – 14. července 2013, podílejí se na ní lesní správy Lesů ČR Jeseník, Město Albrechtice a Karlovice. V roce 2012 se události zúčastnilo 13 tisíc lidí.
 • 3. ročník Oslav lesa na Floře – 11. – 12. října 2013 v Olomouci. První den je věnován pozvaným školám, druhý pak veřejnosti. Celkem se oslav loni zúčastnilo 3350 lidí. Oslavy lesa na Floře pořádají Lesy ČR, Krajské ředitelství Šumperk ve spolupráci s Lesy města Olomouce, VLS, s.p., Olomouckým krajem a SLŠ Hranice.
 • Den s Lesy ČR v Oboře Žleby – 27. dubna 2013 – pořádají Lesy ČR, Lesní správa Nasavrky
 • Den Českého lesa – 14. září 2013 – pořádají Lesy ČR, Lesní správa Přimda

V Hradci Králové 25. března 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE:
 • Lesní pedagogika
  je jedna z metod lesnické a environmentální osvěty zabývající se předáváním pravdivých informací o lese a hospodaření v něm zábavnou a poutavou formou prostřednictvím lesního pedagoga. Důraz je kladen na tzv. zážitkové poznávání lesa, kdy se účastníci aktivit lesní pedagogiky učí vnímat les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování.
 • Lesní pedagog
  je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou a poutavou formou.
Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření