Dokument Analýza možné trestné činnosti v Lesích ČR

Vedení státního podniku Lesy České republiky, s. p., popírá, že by si nechalo zpracovat dokument „Analýza možné trestné činnosti v Lesích ČR“, na který odkazovala reportáž odvysílaná Českou televizí 23. srpna 2008, ani o jeho existenci nemá povědomí.

Podle Českou televizí odvysílané reportáže měl tento materiál vzniknout „na zakázku Lesů ČR“. Současné vedení Lesů České republiky, s. p., si však zpracování podobného materiálu nezadalo.

Současné vedení Lesů České republiky, s. p., již v minulosti upozornilo na dva případy, při nichž mohlo dojít za doby minulých vedení státního podniku k porušení zákonů. V prvním případě Lesy České republiky, s. p., podaly v červnu 2008 podnět Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci Králové k prošetření možného porušení zákona. Zpráva auditora, který analyzoval účetní operace roku 2007 společnosti H.F.C., a. s., poukázala na možné nesrovnalosti v hospodaření této obchodní společnosti a k možnému naplnění skutkové podstaty několika majetkových trestných činů. Lesy České republiky, s. p., mají v této společnosti kapitálovou účast. Druhým impulsem, kdy současný management Lesů České republiky, s. p., upozornil Policii ČR na skutečnosti nasvědčující spáchání trestného činu, byla analýza v oblasti informačních a komunikačních technologií, kterou si nové vedení podniku nechalo zpracovat. Tato analýza naznačuje možné podezření ze závažných porušení zákona o veřejných zakázkách. V obou případech Lesy České republiky, s. p., Policii ČR předložily všechny dostupné dokumenty a při šetření s ní vedení Lesů České republiky, s. p., maximálně spolupracují.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz