Lesní pedagogika dostává jednotná pravidla

Zástupci Lesů České republiky, Ministerstva zemědělství a řady lesnických organizací podepíší při slavnostním zahájení Mezinárodního lesnického veletrhu (Silva Regina) a Světové výstavy vývoje myslivosti a lovectví v Brně dokument nazvaný „Jednotný postup pro realizaci lesní pedagogiky u lesnických subjektů“. Lesní pedagogika umožňuje předávat zajímavé informace o lese a jeho významu široké veřejnosti srozumitelnou a jednoduchou formou. Dokument obsahuje zásady, které napomohou k tomu, aby jednotlivé lesnické organizace v oblasti lesní pedagogiky používaly společná pravidla. Lesní pedagogika se tak může stát součástí komunikační strategie celého odvětví lesního hospodářství. Dokument bude podepsán v neděli 21. března 2010 v areálu brněnského výstaviště ve 14.30 hodin, v pavilonu Z, ve výstavním stánku Ministerstva zemědělství.

Lesy ČR se dlouhodobě podílejí na lesnické osvětě, organizují například lesní pedagogiku, Dny s Lesy ČR nebo nejrůznější tematické besedy. V minulém roce připravily 760 akcí, kterých se zúčastnilo 55 tisíc lidí, zejména dětí. Lesní pedagogiku mají na starosti zaměstnanci LČR, kterých je více než 160. Při svých aktivitách se zaměřují hlavně na žáky základních škol. Ti informace o lese a lesním hospodářství díky hrám a praktickým ukázkám lépe vnímají. Vztah dětí k lesu se tak zlepšuje a pozitivní pohled nepřímo přenáší i na rodiče.

Bližší informace o lesní pedagogice a připravovaných akcích naleznete na internetových stránkách www.lesycr.cz  

V Hradci Králové, 18. Března 2010

Poznámky pro editory:

Lesní pedagogika je stručně řečeno environmentální vzdělávání o lese zábavnou formou. Důraz je kladen především na zážitkové poznávání lesa, kdy účastníci pociťují les všemi smysly, čímž u nich dochází k přirozenému vnímání a snadnému zapamatování. Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky, který umí představit les zábavnou formou.

tiskový mluvčí LČR

Zbyněk Boublík 
Tel.: 724 813 301
E-mail: Boublik@lesycr.cz