Lesy ČR: 60 milionů na podporu veřejně prospěšných funkcí lesů v roce 2011

Podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů podrobně popisuje dokument nazvaný „Program 2000 – zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“ (dále jen Program 2000). Tento program slouží k financování obnovy a údržby turistických cest a stezek, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek a mnoha dalších aktivit v lesích.

„Realizaci Programu 2000 Lesy ČR zabezpečují z vlastních finančních prostředků, tedy z vytvořeného zisku. Mezi lety 1999 – 2010 jsme do tohoto programu investovali bezmála 350 milionů korun. Pro rok 2011 bude z Programu 2000 čerpáno 60 milionů korun,“ vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora.

Mezi letošní významné akce patří například výstavba turistického zázemí Račí údolí na Lesní správě (LS) Javorník za 1,3 milionu korun, dále výstavba rozhledny Miloňová v obci Velké Karlovice na území LS Vsetín v hodnotě 1,2 milionu korun nebo projekt sanace a konzervace zdiva mostního pilíře v tělese bývalé koněspřežné dráhy České Budějovice-Linec-Gmunden a zpřístupnění části dráhy v oblasti LS Vyšší Brod v ceně 750 tisíc korun. Za zmínku také stojí vybudování naučné stezky Sklářská osada Josefová s prohlídkou úzkokolejky na LS Hanušovice v hodnotě 500 tisíc korun nebo oprava dřevěné lávky u hradu Lopata na LS Přeštice za 200 tisíc korun.

Program 2000 vznikl na přelomu nového tisíciletí, konkrétně v roce 1999, a položil základ k zajištění veřejného zájmu v lesích nad míru stanovenou lesním zákonem. Vypracovali ho odborní pracovníci Lesů ČR ve spolupráci s experty ochrany přírody, výzkumu a odborného školství. Dokument slouží k uspokojení celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů. Je základním vodítkem a inspirací pro práci personálu LČR. V rámci tohoto programu je z rozpočtu podniku financováno například:

  • budování a údržba studánek, pramenů a pramenišť
  • obnova vodních nádrží v lesích
  • obnova stezek, pěšin a chodníků pro pěší, cyklo i hippoturistiku
  • ochrana kulturních památek v lesích
  • budování a údržba informačních panelů, rozcestníků a naučných stezek  ochrana biotopů chráněných rostlin, živočichů a péče o ně

V Hradci Králové, 6. dubna 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.