Lesy ČR jsou nejvýznamnější firmou Královéhradeckého kraje

Státní podnik patří i do desítky nejziskovějších společností ČR

Lesy ČR zaznamenaly velký úspěch v 17. ročníku žebříčku „100 nejvýznamnějších firem ČR za rok 2010“, jehož již tradičním organizátorem je Sdružení Czech Top 100.

Dle aktuálně zveřejněných výsledků jsou Lesy ČR nejvýznamnější firmou Královéhradeckého kraje. Stříbrnou příčku pak podnik obsadil v oborové kategorii Zemědělství, lesnictví, těžba dřeva a rybolov. Podnik bodoval i v kategorii Nejziskovější společnosti, kde se zařadil do top desítky nejziskovějších společností ČR a obsadil 9. místo. V celkovém pořadí 100 nejvýznamnějších společností Lesy ČR skončily na 56. místě. Jde o historicky nejlepší umístění, oproti roku předchozímu si podnik polepšil o rovných deset míst.

Za dosaženými úspěchy Lesů ČR stojí kvalitní hospodářský výsledek, kterého podnik v roce 2010 dosáhl. Z auditovaných hospodářských výsledků LČR vyplývá, že zisk před zdaněním dosáhl rekordních 3,16 miliardy, což je nejlepší hospodářský výsledek za celou dosavadní historii podniku. Čistý zisk se vyšplhal na 2,558 miliardy.

Žebříček nejvýznamnějších firem publikuje Sdružení CZECH TOP 100 od roku 1994, základem jsou „tvrdá“ ekonomická data, tj. hlavní kriterium – tržby, další kriteria – export, hospodářský výsledek, přidaná hodnota, produktivita práce, počet zaměstnanců apod.

V Hradci Králové, 20. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.