Lesy ČR letos investují do vodohospodářských staveb 200 milionů korun

Světový den vody si 22. března připomínají i vodohospodáři z Lesů ČR. Státní podnik totiž spravuje více než 38 tisíc kilometrů drobných vodních toků v České republice, říček, potoků, tůní i rybníků a malých vodních nádrží. Letos je připraveno na vodohospodářské projekty 200 milionů korun, loni 120 milionů korun.

Prostředky budeme čerpat z vlastních i z dotačních zdrojů. Částka je oproti loňskému roku vyšší, protože je zachování vody v krajině důležitým tématem současnosti. Budujeme tedy malé vodní nádrže, rekonstruujeme rybníky a upravujeme koryta drobných vodních toků. Předcházíme tak suchu a zároveň naše opatření pomohou při povodních,“ řekl výrobně technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. Letos se investice týkají 190 staveb, například dvoukilometrového úseku Ondřejovického potoka ve Zlatých horách v okrese Jeseník. Bude stabilizován podélný sklon dna pomocí výškových stupňů a konsolidačních přehrážek. Předpokládaná cena stavby činí 26 milionů korun. Dále se odbahní a upraví přelivné hrany v Opavě na vodní nádrži Sedlinka. Předpokládaná cena je 11,6 milionů korun. Dalších 8,7 milionů korun by měla stát úprava 1,5 kilometru na drobném vodním toku v Lomné v Trojanovicích v okrese Trojanovice. Jde o obnovu příčných objektů a stabilizaci dna. Také Trutovský potok ve Frenštátě pod Radhoštěm v okrese Nový Jičín čeká na 600 metrech úprava za 5,7 milionů korun. Stabilizuje a sníží se eroze koryta toku. Realizace řady dalších projektů začala na přelomu roku. Příkladem může být budování suché nádrže na toku Zlatý Pásek v Němčicích v okrese Svitavy, protipovodňový projekt za 29 milionů korun.

Také na loňské stavby vodohospodáři z Lesů ČR využili vlastní i dotační prostředky, celkem 120 milionů korun. Dokončili 82 staveb.

Na snímku příklad protipovodňového opatření: Na 2,6 kilometrech se loni upravovalo koryto Kobylího potoka v Karlovicích v okrese Bruntál. Stavba za šest milionů korun.  Archiv LČR

V Hradci Králové 22. března 2017

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,2 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.