Lesy ČR obnovují zaniklé vodní nádrže v lesích

Po kompletní rekonstrukci bude do provozu uvedena i retenční nádrž „U Fialky“ na Plzeňsku

V lesích mezi osadami Hořehledy u Spáleného Poříčí a Mítov u Nových Mitrovic v okrese Plzeň-jih, v Plzeňském kraji, se Lesům ČR podařilo po provedené kompletní, dva roky trvající rekonstrukci obnovit kdysi zaniklou retenční nádrž „U Fialky“. Rekonstrukce stála téměř tři a půl milionu korun. Zítra, ve čtvrtek 28. června v 10 hodin bude nádrž slavnostně uvedena do provozu. Slavnostní akt proběhne přímo na břehu nádrže.

Původní nádrž v roce 2002 zničila velká, katastrofální povodeň. V průběhu rekonstrukce proto došlo k opravě a dorovnání hráze, osazení nového výpustního zařízení a rovněž k vybudování nového bezpečnostního přelivu. Ukázalo se, že původní náhon, který do nádrže přiváděl vodu z místního Mítovského potoka, na jehož levém břehu se nádrž nachází, již není nutné obnovovat. Přilehlá lesní prameniště jsou pro napouštění nádrže dostatečně vydatná. Plocha nádrže po obnově je při normální hladině 0,34 hektaru a objem 3 193 metrů krychlových.

Díky tomu, že Lesy ČR do místa vybudovaly novou lesní cestu, může krásnou přírodní krajinu kolem obnovené retenční nádrže „U Fialky“ i Mítovského potoka navštívit také široká veřejnost. Mítovský potok byl před lety vyhlášen Evropsky významnou lokalitou s výskytem kriticky ohroženého raka kamenáče.

Retenční nádrže mají v naší krajině mimořádně důležitý význam. Pomáhají zadržovat vodu a tím zlepšují vodní režim. Další významnou funkcí je zvyšování biodiverzity v krajině. Nádrže slouží jako domov pro řadu živočichů, kteří jsou vázáni i biotopem rostlin, které rostou ve vodě nebo v její blízkosti. Retenční nádrž „U Fialky“ hraje významnou roli například při obnově biotopu pro žáby a čolky. Mezi další doplňkové funkce nádrží patří funkce protipovodňová, rekreační a krajinotvorná.  Mnohdy nádrže plní i funkci protipožární; slouží jako zásobárna vody pro případ nutnosti hašení požárů.

V Hradci Králové 27. června 2012

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.