Lesy ČR se brání kůrovcové kalamitě

Státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR) letos výrazně posílí ochranu porostů před kůrovci, kteří se letos začali rojit nejméně o čtrnáct dní dříve, než je obvyklé. „Riziko kůrovcové kalamity, dané velkým počtem kůrovců v loňském roce, se tak ještě zvýšilo. Pokud vše půjde tímto tempem, kůrovec letos dokončí tři generace. V roce 2008 došlo k podcenění dramatického nárůstu objemu dříví napadeného kůrovci, proto nyní hrozí kůrovcová kalamita srovnatelná s první polovinou 90. let minulého století. Tehdejší situace je přitom považována za největší kůrovcovou kalamitu u nás vůbec,“ řekl výrobně technický ředitel Lesů ČR Vladimír Krchov.

Podnik už k odchytu kůrovců položil více než 140 tisíc lapáků a instaloval přibližně 40 tisíc lapačů. Od začátku dubna probíhá jejich kontrola a podle vývoje budou lesní správy obranná opatření dále cíleně doplňovat. „Předpokládáme, že letos bude nutné pro zesílení ochrany před kůrovci postupně ještě umístit řádově tisíce lapáků,“ doplnil V. Krchov. Státní podnik Lesy ČR už také uskutečnil interní audit ochrany lesa na problémových lesních správách. Při něm zjišťoval stav ochrany lesa ve vazbě na nedostatky v prevenci a úlohu lidského faktoru při řízení správy lesa. Přednostní pozornost byla přitom věnována organizačním jednotkám, kde byl zmapován nejhorší progresivní vývoj kůrovcových těžeb za období let 2006 až 2008 a kde došlo k podcenění ochrany lesa v minulých letech. Ke zvládnutí současné situace budou využity všechny prostředky, a to včetně případných personálních opatření. V této souvislosti již Lesy ČR odvolaly tři lesní správce.

Podle dosavadních odhadů bude ochrana před kůrovci letos Lesy ČR stát okolo 160 milionů korun.


Kůrovci v tzv. základním stavu jsou přirozenou součástí ekosystému. Jestliže tento stav přestane být lesníky udržován a dojde k přemnožení kůrovců do tzv. kalamitního stavu, výsledkem mohou být stovky hektarů napadeného a následně suchého lesa a s tím spojené ekologické a ekonomické škody značného rozsahu.

Hradec Králové, 20. 4. 2009

ZPRACOVALA:

Eva Kijonková,
mediální zastoupení LČR
,
tel. +420 721 857 097,
eva.kijonkova@ek-media.com