Lesy ČR zrekonstruovaly Zlatou stezku Českého ráje v úseku mezi obcemi Malá Skála a Frýdštejn na Jablonecku

Lesy ČR úspěšně dokončily komplexní opravu části turisty hojně navštěvované Zlaté stezky Českého ráje, v úseku Pantheon – Frýdštejn, který měří téměř 1,5 kilometru. Nově opravená turistická trasa se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Český ráj, mezi obcemi Malá Skála a Frýdštejn, v okrese Jablonec nad Nisou, v Libereckém kraji. Začátek upravené trasy se nachází na západním okraji zástavby obce Malá Skála.
ns-jested-1_300x195.jpg

Rekonstrukce uvedeného úseku Zlaté stezky Českého ráje již byla skutečně potřebná. Výletní chodník postavený Zachariášem Römischem jevil známky výrazného opotřebení, neukáznění návštěvníci v mezidobí na mnoha místech například poškodili dřevěné a kamenné stupně nebo vyšlapali stezky mimo hlavní trasu. Na části předmětného úseku se musel také zpevnit povrch stezky, který poškodila postupná eroze. Obracíme na veřejnost, aby na stezce nepoužívala jízdní kola, protože ta mohou povrch stezky velmi rychle narušit,

“ říká Ludvík Řičář, ředitel Krajského ředitelství Lesů ČR Liberec.

Náklady na rekonstrukci dosáhly částky více než  dvou milionů korun. Díky kvalitně zpracovanému projektu se Lesům ČR podařilo na rekonstrukci získat příspěvek EU a to z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 1 milion 346 tisíc korun, podnik z vlastních zdrojů pak zaplatil zbytek nákladů ve výši 740 tisíc korun.

Dokončení rekonstrukce části Zlaté stezky Českého ráje vítá také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Vít Příkaský:  „Liberecký kraj vítá iniciativu Lesů ČR, neboť  to byl šťastný nápad zrekonstruovat část Zlaté stezky, která spojuje již mnoho let  nejkrásnější a nejvýznamnější místa  Českého ráje. Věřím, že turisté a návštěvníci při putování z Frýdštejna na Pantheon nebo opačně  ocení  kvalitu odvedené  práce a prožijí zde  mnoho krásných chvil,“ uvádí náměstek Vít Příkaský.

Oblast Maloskalska, kde se opravená část turistické trasy nachází, je romantickou oblastí Českého ráje. Dominantou této oblasti je Vranovský hřeben, po kterém prochází upravovaný úsek turistické stezky. Přírodní krásu této oblasti obohacují středověké hrady Frýdštejn a Vranov – Pantheon.

Na počátku 19.století koupil Maloskalské panství František Zachariáš Römisch, který dal upravit přístup k hradu Vranov a vysoko nad Jizerou vybudoval vyhlídku. V prostorách hradu a jeho blízkém okolí nechal Römisch umístit množství náhrobků, pomníků, kamenných uren, nápisů a letopočtů, které připomínají bájné a historické osobnosti a události. Tyto objekty netradičně doplňují ojedinělý ráz krajiny.

Samotná Zlatá stezka spojuje již mnoho desetiletí nejkrásnější a nejvýznamnější místa   Českého ráje. Prochází v celkové délce 99 km od Mnichova Hradiště do Jičína. Prvopočátky vzniku spadají do 2. poloviny 19. století, kdy díky založení Klubu českých turistů (KČT) se Český ráj stal místem, kde se začalo budovat značení pro turisty, vyhlídky a odpočinkové objekty. Termín Zlatá stezka včetně popisu jejích dílčích menších úseků se poprvé objevil v publikaci KČT v roce 1937. V turistických mapách je celá trasa značena červeně. Stezku lemují středověké hrady Valečov, Kost, Trosky, Hrubá Skála, Valdštejn, Frýdštejn, Vranov – Pantheon. Z nichž dva poslední se nacházejí v blízkosti upravovaného úseku trasy.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉ TURISTICKÉ TRASY

Slavnostní otevření upravené turistické stezky Zlatá stezka Českého ráje Pantheon – Frýdštejn se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2011 od 10.00 hodin a to v obci Malá Skála (okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj), na západním okraji zástavby obce, kde se začátek upravené trasy nachází.

Program slavnostního zahájení:
  • 10.00 hod. – zahájení, slavnostní otevírání
  • 10.30 hod. – společná prohlídka upraveného úseku stezky za doprovodu jejích tvůrců s poutavým výkladem (cca 1,4 km).
  • 12.30 hod. – ukončení na konci trasy pod Frýdštejnem

Pořadateli slavnostního otevření jsou Lesy ČR, Krajské ředitelství Liberec společně s Lesní správou Ještěd, a Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Slavnostního aktu se osobně zúčastní náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova Vít Příkaský.

Zástupci médií jsou na slavnostní otevření srdečně zváni.

V Hradci Králové, 22. června  2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Projekt Zlatá stezka Českého ráje Pantheon – Frýdštejn Lesů ČR, s.p., získal podporu z Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013 (Opatření II.2.4. Podpora lesního potenciálu a podpora celospolečenských funkcí lesa, Podopatření II. 2.4.2 Neproduktivní investice v lesích). Jedná se o podporu činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, se záměrem zvyšování společenské hodnoty lesů.

Celkové výdaje na projekt: 2 086 000,- Kč
Přislíbený příspěvek z PRV: 1 346 000,- Kč
Investice Lesy ČR, s. p.:    740 000,- Kč
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.
  • Organizace spojených národů (OSN) vyhlásila rok 2011 Mezinárodním rokem lesů (International Year of Forests – IYF). Cílem akcí uskutečněných pod hlavičkou tohoto roku je připomenout veřejnosti význam lesů a lesního hospodářství pro společnost. Ústředním mottem roku je „Lesy pro lidi”. K veřejnosti se dostanou informace vysvětlující vliv lesů na stav klimatu, vliv lesů na kvalitu vody a ovzduší, význam dřeva jako obnovitelné suroviny, význam péče o les a další témata.