Následky po vichřici Emma

Tlaková níže Emma, která zasáhla Česko o tomto víkendu, postihla i lesy ve správě státního podniku Lesy České republiky, s. p. Podle upřesněných odhadů bylo poškozeno 1,7 milionu m³ dřevní hmoty.

V porovnání s orkánem Kyrill nenapáchala Emma tak výrazné škody. Spolu s následnými větrnými epizodami se celková výše škod po Kyrillu zastavila na 6,05 mil m³. Vzhledem k tomu, že úmyslné těžby pro rok 2008 byly plánovány ve výši 7 mil m³, tak škody, které napáchala Emma, jsou čtvrtinové vůči plánu těžeb. Plánovaný objem těžeb se kvůli Emmě zvyšovat nebude. Za posledních 5 let se nahodilé těžby, tedy zpracování různých kalamit, vždy pohybovaly mezi 30-70% ročního plánu. Z tohoto srovnání je patrné, že následky Emmy nebudou tak hrozivé, jak se v prvních dnech zdálo.

V současné době by již hlavní komunikace měly být uvolněny od popadaných stromů. Na řadě míst se již začalo se samotným zpracováním kalamity. Situaci v letošním roce, v porovnání s loňským Kyrillem, zjednodušuje to, že jsou podepsány tendry na střednědobé zakázky. Po dohodě s dodavateli je tedy možné tyto těžební kapacity přesunout na likvidaci kalamity.

„Do doby než budou zlikvidovány následky Emmy, jsme zastavili všechny úmyslné mýtní těžby kromě výchovných zásahů v porostech do 40 let.“ uvedl Ing. Jiří Černík, výrobně-technický ředitel Lesy České republiky, s. p.

Vzhledem k teplému a suchému průběhu zimy je nezbytné poničenou dřevní hmotu zpracovat v co nejkratší době, aby se snížilo riziko následné kůrovcové kalamity. Z lesa však nebudou ihned odvezeny úplně všechny poničené stromy. Vhodné stromy poslouží jako lapáky, které se stanou pastí na kůrovce. Až do nich nalétne kůrovec a naklade vajíčka, budou z lesa odvezeny i ony.

Lesy České republiky, s. p. společně s Hradeckou lesní a dřevařskou společností, a. s. mají z obchodního hlediska zajištěn odbyt objemu kalamitní dřevní hmoty, který budou sami obchodovat. Případný vývoj cen v návaznosti na tuto kalamitu je věcí dalších jednání s našimi obchodními partnery.

Stále platí upozornění, že pohyb v lese může být nyní nebezpečný. Na řadě míst jsou nahnuté či zavěšené stromy, u nichž je vysoké riziko samovolného pádu. Do doby, než lesníci takto nebezpečné stromy pokácí, nedoporučujeme vstup do lesních porostů.

V níže přiložené tabulce jsou uvedeny odhady po jednotlivých krajských inspektorátech Lesů České republiky, s. p. k 3. 3. 2008

    m3
Krajský inspektorát Karlovy Vary 140 000
  Plzeň 200 000
  České Budějovice 500 000
  Středočeský 70 000
  Liberec 30 000
  Teplice 20 000
  Hradec Králové 100 000
  Choceň 80 000
  Jihlava 200 000
  Brno 50 000
  Zlín 20 000
  Šumperk 70 000
  Frýdek-Místek 150 000
Lesní závod Kladská 30 000
  Boubín 30 000
  Konopiště 20 000
  Židlochovice 10 000
Celkem   1 720 000

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858,
e-mail: mluvci@lesycr.cz , www.lesycr.cz