Pozvánka pro veřejnost: akce s Lesy ČR od čtvrtka 22. května do pátku 6. června 2014

 • Lesy ČR na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, 21. – 25. května 2014, okres Nymburk, Středočeský kraj
 • Den s Lesy ČR na chatě Emilovna v blízkosti obce Karlova Ves, sobota 24. května 2014, 9.00 – 15.30 hodin, okres Rakovník, Středočeský kraj
 • Lesnický den, sobota 24. května 2014, 9 – 12 hodin, Hejnice, okres Liberec, Liberecký kraj
 • KRALIČÁK CLEAN UP, sobota 24. května 2014, od 8.30 hodin, začátky tras: Stříbrnice u Starého města pod Sněžníkem (od kostela – okres Šumperk, Olomoucký kraj), Dolní Morava (chata Vilemína – okres Ústí n. Orlicí, Pardubický kraj
 • Cestičky kolem Dukovan, 9. ročník turistického pochodu, sobota 31. května 2014, Dukovany, okres Třebíč, Kraj Vysočina
 • Doteky lesa, státní zámek Lysice, pondělí 2. – pátek 6. června 2014, okres Blansko, Jihomoravský kraj

Lesy ČR pro veřejnost pravidelně pořádají celou řadu zajímavých osvětových a populárně naučných akcí. Mezi nejtypičtější a nejpopulárnější patří již od roku 2000 akce typu Den s Lesy ČR. V jejich rámci podnik organizuje soutěže a poznávací programy nejen pro děti a mládež, ale i dospělé. Akce se konají v různých koutech České republiky, a i přesto, že mají podobnou strukturu programu, každá akce je svébytným prostředím a náladou jedinečná. Lesy ČR se současně do řady dalších akcí zapojují jako spoluorganizátor nebo účastník. Několik zajímavých akcí proběhne právě v následujících dnech. Lesy ČR veřejnost na tyto akce prostřednictvím sdělovacích prostředků co nejsrdečněji zvou.

 • Lesy ČR na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem, 21. – 25. května 2014, okres Nymburk, Středočeský kraj

Lesy ČR, ředitelství LČR, se i letos od středy 21. do neděle 25. května prezentují na výstavě Natura Viva 2014, která se již tradičně koná na Výstavišti v Lysé nad Labem. Natura Viva je jedinou každoroční odbornou výstavou tohoto typu v České republice, na níž se soustředí takřka všechny významné společnosti působící v oborech myslivost, rybářství, včelařství a zahrádkářství. Výstavní stánek Lesů ČR je umístěn v přízemí haly B.

Lesy ČR ve své expozici přibližují vybraná témata ze své činnosti – myslivost či podporu a zachování ohrožených druhů zvěře. Současně je představován „Program 2020 – zajištění cílů veřejného zájmu u LČR“. Ten slouží k podpoře a rozvoji veřejně prospěšných funkcí lesů – k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu, výstavbu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoha dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

Dnes a zítra se Lesy ČR navíc spolupodílejí na společném programu lesní pedagogiky. Na několika stanovištích na děti čekají zajímavé soutěže nebo poutavé povídání o lese a přírodě.

 • Den s Lesy ČR na chatě Emilovna v blízkosti obce Karlova Ves, sobota 24. května 2014, 9.00 – 15.30 hodin, okres Rakovník, Středočeský kraj

Pro všechny děti a jejich rodiče je připravena soutěžní stezka, na které si mohou ověřit své znalosti o přírodě. Doprovodný program: sokolníci, rukodělné práce, veselé malování na obličej, střelba z airsoftových zbraní, vyrábění z přírodnin, Středisko ekologické výchovy Kladno Čabárna, řezbář, ukázky canisterapie, ukázky práce s koňmi v lese, pohádkové divadelní představení „Šípková Růženka“. Jako každoročně nebude chybět ani opékání buřtů a bohatá tombola. K dobré pohodě zahraje country kapela K.M.Č. Do místa konání akce je zajištěna pro návštěvníky autobusová doprava: autobus vyjede v 9.15 hodin z městyse Křivoklát, od hotelu Sýkora (navazuje na vlakový spoj z Rakovníka), odjezd autobusu z Emilovny zpět k vlakovému spoji na Křivoklát je v 16 hodin. Akci společně připravují Lesy ČR, Lesní správa Křivoklát a Informační a vzdělávací středisko Lesů ČR Křivoklát.

 • Lesnický den, sobota 24. května 2014, 9 – 12 hodin, Hejnice, okres Liberec, Liberecký kraj

Akce konající se v areálu lesnické školy v Hejnicích je určená nejen nejmenším, ale i jejich rodičům. Na příchozí čeká procházka jarní přírodou, která je vhodná i pro maminky s kočárky, spojená s řadou soutěží, her a zajímavostí. V místě též proběhne soutěž v práci s motorovou pilou za účasti loňského mistra ČR. V 11.30 hodin se uskuteční také ukázka práce záchranářských psů. Událost organizují Lesy ČR, Lesní správa Frýdlant, Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantě a Česká lesnická společnost.

 • KRALIČÁK CLEAN UP, sobota 24. května 2014, od 8.30 hodin,

začátky tras: Stříbrnice u Starého města pod Sněžníkem (od kostela – okres Šumperk, Olomoucký kraj), Dolní Morava (chata Vilemína – okres Ústí n. Orlicí, Pardubický kraj)

Lesy ČR jsou jedním z podporovatelů akce, jejímž cílem je uklidit odpadky kolem hlavních turistických cest a na vrcholu Králického sněžníku. Pro dobrovolníky bude zajištěno potřebné vybavení pro sběr a teplé jídlo na závěr akce. Pro bližší podrobnosti psát na elektronickou adresu: info@progressum.cz .

 • Cestičky kolem Dukovan, 9. ročník turistického pochodu, sobota 31. května 2014, Dukovany, okres Třebíč, Kraj Vysočina

Na akci budou vítáni všichni milovníci turistiky. Prezentace před startem pochodu je mezi 8. a 9. hodinou u budovy Základní školy v Dukovanech. Trasa pochodu je dlouhá 10 kilometrů a vede oblastí Rabštejna, cíl pochodu je u hájenky Hrad /objekt LČR/. Každý účastník obdrží pamětní list a drobné dárky. Vyhodnocen bude také nejmladší a nejstarší účastník pochodu. V průběhu pochodu bude pro účastníky na jednotlivých stanovištích připraven různorodý program. Akci organizují Lesy ČR, Lesní správa Třebíč a Základní škola a Mateřská škola Dukovany.

 • Doteky lesa, státní zámek Lysice, pondělí 2. – pátek 6. června 2014, okres Blansko, Jihomoravský kraj

Na programu uváděné akce určené pro žáky 4. až 6. tříd základních škol se spolupodílejí také Lesy ČR. Program zahrnuje 45 minutovou prohlídku vybraných prostor lysického zámku zaměřenou na využití dřeva v interiéru, lov jako součást šlechtického života a dále návštěvu výstavy o historickém lesnictví v předzámčí zámku. Součástí akce je také 45 minutová soutěž vedená pracovníky Lesů ČR v zámecké oboře, kdy žáci budou mít možnost seznámit se v terénu se stromy, živočichy a ekologickou výchovou.

V Hradci Králové 22. května 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301, +420 956 999 201
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
 • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 38 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
 • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření